Museum og kulturminne

Kommunen har museumsanlegg  på Skeid, Fagerlia og Astaddalen

Kommunen har opp gjennom åra gjeve ut ei heil rekke historiske tidsskrift og publikasjonar:

Kontaktinformasjon

Jørgen Jung Jensen
Leder kultur
E-post
Mobil 911 57 352

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00