Museum og kulturminne

Kommunen har museumsanlegg  på Skeid, Fagerlia og Astaddalen

Kommunen har opp gjennom åra gjeve ut ei heil rekke historiske tidsskrift og publikasjonar:

Kontaktinformasjon

Siri Ask Fredriksen
Kulturleder
E-post

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00