Museum og kulturminne

Kommunen har museumsanlegg  på Skeid, Fagerlia og Astaddalen

Kommunen har opp gjennom åra gjeve ut ei heil rekke historiske tidsskrift og publikasjonar:

Kontaktinformasjon

Olav Bjørn Nilssen
Leder kultur
E-post
Mobil 997 26 356

Åpningstider

15.september - 15.mai

Mandag - fredag 
kl. 08:00 - 16:00

15.mai - 15.september

Mandag - fredag
kl. 08.00 - 15.30