Svømmehall

 

Svømmehallen er normalt open frå 1. oktober til 1. april

I tillegg til at svømmehallen er i bruk for skulebarna i kommunen er det lagt til rette for folkebading på onsdag og torsdag

Billettprisar
 

• Barn: kr. 30,-

• Vaksne: kr. 70,-

• Klippekort: 33% rabatt

 

Vipps kan benyttes ved:

  • Kjøp av billetter i svømmehallen, id nummer: 122613

 

 

Velkomen!

Kontaktinformasjon

Olav Bjørn Nilssen
Leder kultur
E-post
Mobil 997 26 356

Åpningstider

Onsdag: kl. 15.00 – 18.20
Funksjonshemma og småbarn saman med voksne/pårørande

Onsdag: kl. 18.30 – 19.30
Revmatikarbading

Onsdag: kl. 19.30 – 20.30
Damer (m/badstue)

Torsdag: kl. 16.00 – 20.00
Fellesbading/familiebading (m/badstue)

 

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra