Svømmehall

 

Svømmehallen er normalt open frå 1. oktober til 1. april. I 2020 opnar svømmehallen for skulebarna i kommunen 23. november på grunn av nødvendige utbetringar av bassenget.

Det blir ikkje opna opp for folkebading på onsdager. Smittevernrettleiaren krev ekstra bemanning til reinhald og overvaking av at smittevernreglane blir følgt. Disse ekstra kostnadane blir dessverre ikkje prioritert av kommunen i dagens økonomiske situasjon.

Billettprisar
 

• Barn: kr. 30,-

• Vaksne: kr. 70,-

• Klippekort: 33% rabatt

 

Vipps kan benyttes ved:

  • Kjøp av billetter i svømmehallen, id nummer: 122613

 

 

Velkomen!

Åpningstider

Onsdag: kl. 15.00 – 17.30
Funksjonshemma og småbarn saman med voksne/pårørande

Onsdag: kl. 17.30 – 19.30
Familiebading 

Onsdag: kl. 19.30 – 20.30
Vaksne 

 

 

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra