Båndtvang

Fra 1. april til 20. august er det generell båndtvang i hele landet. Gjemnes kommune har i tillegg egne bestemmelser for båndtvang av hund og områder der hunder ikke har adgang. Alle hundeeiere oppfordres til å sette seg godt inn i disse bestemmelsene.

Generell båndtvang 1. april til 20. august

Generell båndtvang er en periode hvert år hvor hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet hele tiden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr. Perioden gjelder fra 1. april til 20. august, og gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening.

Les om båndtvang på Mattilsynets hjemmeside

 

Lokal forskrift om båndtvang i Gjemnes kommune

Gjemnes kommune har fastsatt ny lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund. Den ordinære båndtvangsperioden er utvidet fra 20. august til 15. oktober av hensyn til beitedyr. I tillegg er det båndtvang hele året i etablerte boligområder, handleområder, skolegårder, kirkegårder og idrettsanlegg. I lysløyper og preparerte skiløyper for allment bruk er det båndtvang i det tidsrom skiløpene er oppkjørte og brukes til skigåing i områdene Silset-/Fursetfjellet og Osmarka. I barnehager har ikke hunder adgang uten etter avtale mellom hundeeier og barnehagen.

Artikkelliste