Fremmede arter

Organismer som flyttes av mennesker til steder de ikke forekommer naturlig omfattes som fremmede arter. Noen av disse kan gjøre store skade på naturen.

Det finnes flere ulike apper som kan være til hjelp for å identifisere planter.

Ønsker du mer informasjon om fremmede arter? Les mer på miljødirektoratets sider:

Fremmede arter.