Forebygg problemer med måker nå

Krav om å forebygge skade 

Hvis du har problemer med et dyr, må du aller først gjøre forebyggende tiltak. 

  • I beste fall er tiltaket vellykket, og problemet er løst.
  • I verste fall får du ikke løst problemet, og du lurer kanskje på om dyret kan avlives?

Avliving er siste utvei, og kan kreve at du må søke myndighetene om tillatelse til skadefelling. For å få en slik tillatelse, må du kunne dokumentere at du har prøvd å finne en annen løsning på problemet.  Statsforvalteren er myndighet for Fiskemåke som blant annet er på Batnfjordsøra.

Råd om hva du kan gjøre

Før måkene bygger reir, kan du gjøre forebyggende tiltak:

  • legge til rette for hekking andre steder ved å bygge måkeplattformer som settes opp på egnede steder
  • sette opp forstyrrende pigger på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med
  • spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk tråder/nett som fuglene kan sette seg fast i
  • variere med ulike typer fugleskremmere før hekking

Disse tiltakene må skje i god tid før hekkesesongen på våren. Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred.

Dette bør du vite når du opplever problemer med måker:

Å fjerne reir og egg er streng forbudt - Så fort måkene har begynt å bygge reir, er det forbudt å fjerne reirene eller forstyrre dem på andre måter. Å fjerne påbegynte reir eller egg defineres som skadefelling, og krever tillatelse. Statsforvalteren er myndighet for en slik tillatelse.

Å forstyrre måkene gjør problemet verre - Bråket vil kun vare i hekkeperioden fra mai til midten av juli, men om du forstyrrer måkene, vil bråket vare lenger. Etablerte par som får ro fra etablering på ett sted, vil gjennomføre egglegging og oppfostring av unger på kortere tid enn fugler som blir forstyrret og får avbrutt hekkingen.

Stupende måker er ikke farlige - Måker angriper ikke mennesker, og er ikke farlige. Når måkene stuper, er det bare for å skremme. Hvis du opplever at måker blir nærgående, kan du prøve å holde den ene hånda i været. Da vil de ikke stupe like nære.