Servering,- salg og skjenkebevilling

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år.