Servering,- salg og skjenkebevilling

Hva er salgs- og skjenketider i kommunen?

Salgstider

Vedtatte salgstider for øl i Gjemnes er kl. 09.00 - 20.00 på hverdager og kl. 09.00 - 18.00 på lørdager og dager før helligdager. Virksomheter med salgsbevilling for øl/rusbrus kan ikke selge øl/rusbrus utover disse tidene, selv om butikkens åpningstider er lenger.

For nærmere informasjon se alkohovloven

Her kan du søke om Salgsbevilling for salg av alkohol

Salgsteder i Gjemnes kommuner:

Følgende butikker har for tiden bevilling for salg av øl (bevillingshaver i parentes):

- Coop Marked Batnfjordsøra 

- Bunnpris Batnfjord (Åndal Lavpris AS)

- Joker Torvikbukt (Magnhild Skavnes AS)

- Bunnpris Angvik 

Skjenketider

 

Øl/rusbrus og vin:

Skjenking av alkoholholdig drikk med inntil 22 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 10.00 til kl. 02.30 

Brennevin:

Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.30.  

Skjenking kan bare skje innenfor denne tidsrammen.

Her kan du søke om Serverings og eller skjenkebevilling

Skjenkesteder i Gjemnes:

- Angvik Hotelldrift AS

Les mer om skjenketider i vår Rusmiddelpolitiske Handlingsplan 2016 -2020 (PDF, 737 kB)

Skjenketiden for alkoholholdig drikk skal følge skjenkestedets åpningstid, men skjenkingen må avsluttes senest en halv time før stedet skal stenge. Det kan aldri skjenkes alkoholholdig drikk lengre enn til kl 02.30.

Hvordan søker jeg om skjenkebevilling for en enkelt anledning?

 

Her kan du søke om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning

Skjenkegebyret for en enkelt bestemt anledning er økt fra kr. 200,- til kr. 300,- 
Se kommunestyrets vedtak 13.12.22

 

Kontaktinformasjon

Eli Beate Gaupseth
Konsulent
E-post