Tilskudd til skogbruksplan

Det pågår nå et arbeid med utarbeidelse av skogbruksplaner i regi av Allskog i Gjemnes kommune.

I den forbindelse har Allskog utarbeidet en oppskrift for hvordan man søker om tilskudd til skogbruksplan.

Hvordan søke om tilskudd til skogbruksplan (PDF, 212 kB)

Det er også mulig å benytte skogfond til å finansiere skogbruksplanen. Det er mer informasjon om dette hos Landbruksdirektoratet

Søknadene sendes inn på skogfond.no

Kontaktinformasjon

Rolf Amundsen
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 94 87 95 09

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra