Veterinærvakt

For å sikre at dyr har tilgang til veterinærhjelp hele døgnet er det etablert en egen veterinærvaktordning for hjelp ved akutt behov på kveld, natt og helg.

 

Gjemnes, Eide og Krsitiansund kommuner har felles veterinærvaktordning, der fire veterinærer deltar.

Veterinærvakta har telefonnummer 71 29 05 00

Kontaktinformasjon

Rolf Amundsen
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 948 79 509