Feiing og tilsynsgebyr 2022

Formannskap 2019 - 2023 har behandlet saken i møte 15.02.2022 sak 3/22
Feiing og tilsynsgebyr 2022
- Gebyr (inkl.MVA)
Gebyr gjelder per skorstein (pipeløp) for alle typer eiendommer 951
Ved spørsmål: Nordmøre og Romsdal brann og redning, kontakt Albert Vestad tlf, 90152008 eller e-post: albert.vestad@norbr.no

Kontaktinformasjon

Servicekontoret
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 29 11 11
Mobil 941 66 929

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra