Feiing og tilsynsgebyr 2023

Vedtatt i Gjemnes kommunestyre sak 45/23 med ikrafttredelse fra 1. januar 2024
Feiing og tilsynsgebyr 2024
- Gebyr (inkl.MVA)
Gebyr gjelder per skorstein (pipeløp) for alle typer eiendommer 1089
Ved spørsmål: Nordmøre og Romsdal brann og redning, kontakt Albert Vestad tlf, 90152008 eller e-post: albert.vestad@norbr.no