Feiing og tilsynsgebyr

Feiing og tilsynsgebyr
- Gebyr
Frittstående bolig, del av næringsbygg eller vertikaldelt rekkehus 685
Fritt stående bolig, del av næringsbygg eller vertikaldelt rekkehus med to eller flere skorsteiner 875
Fritidshus, hytter m.v 514
Fyringsanlegg med pipe inntil 15 meter høyde for bygninger med større grunnflate enn 250 m2 eller større grunnflate en 500 m2 i to etasjer og for fyringsanlegg med piper over 15 meter faktureres etter medgått tid.

Kontaktinformasjon

Terje Heggem
Feier
Mobil 905 77 616