Feiing og tilsynsgebyr 2023

Vedtatt i Gjemnes kommunestyre sak 40/22 med ikrafttredelse fra 1. januar 2023
Feiing og tilsynsgebyr 2023
- Gebyr (inkl.MVA)
Gebyr gjelder per skorstein (pipeløp) for alle typer eiendommer 951
Ved spørsmål: Nordmøre og Romsdal brann og redning, kontakt Albert Vestad tlf, 90152008 eller e-post: albert.vestad@norbr.no