Priser og gebyrer 2024

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura. Vi sender ut faktura 4 ganger i året fakturaene blir sendt ut innen 20.mai, 20.august og 20.november. 

Send en e-post til okonomi@gjemnes.kommune.no om du ønsker 1 eller 12 terminer.