Priser og gebyr

Eiendomsskatt og kommunale gebyr for 2023 forfaller til betaling i 4 like terminer: 20/4, 20/6, 20/9 og 20/12.