Vann og avløp

Gebyr vann og avløp - abonnent
Gebyr vann og avløp Abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - vann 19 500,- kr/abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - avløp 16 900,- kr/abonnent
Vann årsgebyr inkl mva
Kategori Bruksareal Gebyr abonnement Gebyr forbruk Årsgebyr
BRA (m2)
Bolig t.o.m. 100 2272 2692 4964
Bolig 101 - 300 4152 5726 9878
Bolig 301 - 500 8283 11926 20209
Bolig 501- 1000 11415 16435 27850
Hytter/Fritidsb. 3375 1728 5003
Næring 101 - 300 5609 8076 13685
Næring 301 - 500 8270 11902 20172
Næring 501 - 1000 10643 14182 24825
Næring 1001 -1500 17602 25334 42936
Næring 1501 - 2000 24643 35469 60112
Næring 2000 - 5000 50274 69951 120225
Avløp - årsgebyr inkl mva
Kategori Bruksareal Gebyr abonnement Gebyr forbruk Årsgebyr
BRA (m2)
Bolig t.o.m. 100 848 1064 1912
Bolig 101 - 300 1390 2174 3564
Bolig 301 - 500 2580 4039 6619
Bolig 501- 1000 4910 7681 12591
Hytter/Fritidsb. 676 959 1635
Næring 101 - 300 4031 6303 10334
Næring 301 - 500 4507 6915 11422
Næring 501 - 1000 4910 7680 12590
Næring 1001 -1500 8828 13808 22636
Næring 1501 - 2000 11507 16531 28038
Næring 2000 - 5000 20341 31817 52158
Enhetspris ved bruk av vannmåler:
Enhet Pris
Vann 22,01 kr/m3 inkl. mva
Avløp 8,36 kr/m3 inkl. mva
Årlig vannmålerleie
Vannmåling Pris
T.o.m. 25 mm kr. 410,- inkl. mva
26 - 50 mm kr. 547,- inkl. mva
Avlesningsgebyr pr avlesning kr.233,- inkl. mva

Kontaktinformasjon

Alf Høgset
Driftsleder areal og drift
E-post
Mobil 928 01 312