Vann og avløp

Tilknytning vann og avløp - abonnent engangsgebyr
Gebyr vann og avløp Abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - vann 19 500,- kr/abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - avløp 16 900,- kr/abonnent
Vann årsgebyr inkl mva
Prisliste VANN 2020 Bruksareal Gebyr abonnement Gebyr forbruk Årsgebyr
BRA (m2)
Bolig t.o.m. 100 2476 2934 5410
Bolig 101 - 300 4505 6212 10717
Bolig 301 - 500 9028 12999 22027
Bolig 501- 1000 12442 17914 30356
Hytter/Fritidsb. 3678 1775 5453
Næring 101 - 300 6114 8802 14916
Næring 301 - 500 9014 12973 21987
Næring 501 - 1000 11600 15459 27059
Næring 1001 -1500 19186 27614 46800
Næring 1501 - 2000 26860 38662 65522
Næring 2000 - 5000 54798 76247 131045
Avløp - årsgebyr inkl mva
Prisliste AVLØP 2020 Bruksareal Gebyr abonnement Gebyr forbruk Årsgebyr
BRA (m2)
Bolig t.o.m. 100 882 1106 1988
Bolig 101 - 300 1446 2263 3709
Bolig 301 - 500 2683 4201 6884
Bolig 501- 1000 5106 7989 13095
Hytter/Fritidsb. 703 997 1700
Næring 101 - 300 4192 6555 10747
Næring 301 - 500 4687 7192 11879
Næring 501 - 1000 5106 7987 13093
Næring 1001 -1500 9181 14360 23541
Næring 1501 - 2000 11967 17192 29159
Næring 2000 - 5000 21155 33089 54244
Enhetspris ved bruk av vannmåler:
Enhet Pris
Vann 23,90 kr/m3 inkl. mva
Avløp 8,71 kr/m3 inkl. mva
Årlig vannmålerleie
Vannmåling Pris
T.o.m. 25 mm kr. 410,- inkl. mva
26 - 50 mm kr. 547,- inkl. mva
Avlesningsgebyr pr avlesning kr.233,- inkl. mva

Kontaktinformasjon

Alf Høgset
Driftsleder areal og drift
E-post
Mobil 928 01 312