Vann og avløp

Gebyr vann og avløp Abonnent
Engangsgebyr for - vann 19 500,- kr/abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - avløp 16 900,- kr/abonnent
Kategori Bruksareal Gebyr abonnement Gebyr forbruk Årsgebyr
BRA (m2)
Bolig t.o.m. 100 2206 2661 4867
Bolig 101 - 300 4031 5653 9684
Bolig 301 - 500 8042 11771 19813
Bolig 501- 1000 11083 16221 27304
Hytter/Fritidsb. 3277 1723 5003
Næring 101 - 300 5446 7971 13417
Næring 301 - 500 8029 11747 19776
Næring 501 - 1000 10333 13829 24338
Næring 1001 -1500 17089 25005 42094
Næring 1501 - 2000 23925 35009 58934
Næring 2000 - 5000 47850 70015 117865
Kategori Bruksareal Gebyr abonnement Gebyr forbruk Årsgebyr
BRA (m2)
Bolig t.o.m. 100 942 1182 2124
Bolig 101 - 300 1545 2405 3960
Bolig 301 - 500 2867 4487 7354
Bolig 501- 1000 5456 8534 13990
Hytter/Fritidsb. 751 1066 1817
Næring 101 - 300 4479 7003 11482
Næring 301 - 500 5008 7683 12691
Næring 501 - 1000 5456 8533 13989
Næring 1001 -1500 9809 15342 25151
Næring 1501 - 2000 12786 19132 31153
Næring 2000 - 5000 22601 35352 57953
Enhet Pris
Vann 21,68 kr/m3 inkl. mva
Avløp 9,29 kr/m3 inkl. mva
Vannmåling Pris
T.o.m. 25 mm kr. 410,- inkl. mva
26 - 50 mm kr. 547,- inkl. mva
Avlesningsgebyr pr avlesning kr.233,- inkl. mva