Grave/arbeidstillatelse 2023

Grave/arbeidsvarslings tillatelser 2023
Gebyrsatser Gjemnes kommune 2023
Per utstedelse av grave/arbeidsvarsling tillatelse 2600
For graving uten tillatelse 5200
For manglende istandsettelse av området Medgått tid og kostnader