Grave/arbeidstillatelse 2024

Grave/arbeidsvarslings tillatelser 2024
Gebyrsatser Gjemnes kommune 2024
Per utstedelse av grave/arbeidsvarsling tillatelse 2600
For graving uten tillatelse 5200
For manglende istandsettelse av området Medgått tid og kostnader