Helse og omsorg

Satser og egenbetaling for tjenester fra Helse og omsorg 1.1.2023 – 31.12.2023

 

 

Sentralt bestemte satser korrigeres 1.1.2023 jfr. Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, og G-beløp justeres 01.05.2023.

 

Tjenester

Merknad

Pris pr. enhet

Betaling i kr. med virkning fra 01.01.2023

Langtidsplass i sjukeheimen

Grunnbeløp i folketrygden

Kr 111 477,-

Bestemt sentralt

 

75% av grunnpensjon

+ 85% av øvrige inntekt. Fribeløp før beregning vederlag: 9 400,-

Langtidsplass i sjukeheimen som legges inn på dobbeltrom uten selv å ønske det

Grunnbeløp i folketrygden

Kr 111 477,-

Bestemt sentralt

 

75% av grunnpensjon

+ 85% av øvrige inntekt. Fribeløp før beregning vederlag: 45 400,-

Korttidsplass i sjukeheimen

Bestemt sentralt

Kr 185,-.

Ca. Kr 5 400,- per mnd.

Dag-/ nattopphold

Bestemt sentralt

Kr 105,-

 

Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Husstandens nettoinntekt

Under 2G

 

 

2-3 G

 

 

3-4 G

 

 

4-5 G

 

 

Over 5G

Under 2G

 

Kr 220,- pr. time

 

 

Kr 352,- pr. time

 

 

Kr 352,- pr. time

 

 

Kr 397,- pr. time

 

 

Kr 397,- pr. time

 

 

Maks.kr   220,- per mnd.

 

Maks.kr 1497,- per mnd.

 

Maks.kr 2243,- per mnd.

 

Maks.kr 2961,- per mnd.

 

Maks.kr 3385,- per mnd.

Middag + dessert levert hjem

 

Kr 115,- pr. måltid

 

Frokost/kvelds

 

Kr 57,- pr måltid

 

Leie av sengetøy og håndklær

Gjelder omsorgsbolig ved eldresenter

 

 

Kr 190,- per mnd.

Utkjøring av hjelpemidler

Gjelder kommunale hjelpemidler

 

Kr 150,- per gang

Innhenting av hjelpemidler

Gjelder kommunale hjelpemidler

 

Kr 150,- per gang

 

- Røykmelder

 

- Trygghetsalarm  

   med røykmelder

 

- Trygghetsalarm uten

   røykmelder (beboer 

   i omsorgsbolig  

   tilknytta   

   brannalarm)

 

- Trygghetsalarm med      

   røykmelder -

   privateid alarm   

 

- Trygghetsalarm uten  

  røykmelder -   

  privateid alarm   

 

 

 

 

 

Kr 411,- per mnd.

 

Kr 438,- per mnd.

 

 

Kr 375,- per mnd.

 

 

 

Kr 337,- per mnd.

 

 

Kr 297,- per mnd.

Installasjonsgebyr trygghetsalarm

Engangsavgift

 

 

Kr 1030,-

- Opphold i dagsenter

  (inkl. transport og   

   mat)

 

Kr 203,- per dag

 

Kr. 203,- x antall dager

 

Sentralt bestemte satser blir automatisk regulert når nytt rundskriv fra Helse og omsorgsdepartementet foreligger i januar hvert år. G-beløpet justeres årlig (i mai måned) etter gjeldende satser.

Kommunestyret har i møte den 13.12.2022 fastsatt satser for vederlag og egenbetaling og for øvrige tjenester for helse og omsorgsavdelinga med virkning fra 01.01.2023 slik det framgår av tabell over.