Egenandelsatser

Egenandelsatsene gjelder fra 01.01.2019. Vedtatt i Gjemnes Kommunestyre 20.11.2018. (DOCX, 18 kB)

Sentralt bestemte satser er automatisk regulert ved rundskriv I-1/2019 fra Helse og omsorgsdepartementet gjeldende fra 01.01.2019, og G-beløpet justeres årlig (i mai måned) etter gjeldende satser.

Kommunestyret har i møte den 20.11.2018 fastsatt satser for vederlag og egenbetaling og for øvrige tjenester for helse og omsorgsavdelinga med virkning fra 01.01.2019 slik det framgår av tabell over.