Helse og omsorg

Satser og egenbetaling for tjenester fra helse og omsorg 1.1.2022 - 31.12.2022

 

Satser og egenbetaling for tjenester fra Helse og omsorg 1.1.2022 – 31.12.2022

Sentralt bestemte satser er korrigert 1.1.2022 jfr. Rundskriv I-1/2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Tjenester

Merknad

Pris pr. enhet

Betaling i kr. med virkning fra 01.01.2022

Langtidsplass i sjukeheimen

Grunnbeløp i folketrygden

Kr 106 399,-

Bestemt sentralt

 

75% av grunnpensjon

+ 85% av øvrige inntekt. Fribeløp før beregning vederlag: 9 100,-

Langtidsplass i sjukeheimen som legges inn på dobbeltrom uten selv å ønske det

Grunnbeløp i folketrygden

Kr 106 399,-

Bestemt sentralt

 

75% av grunnpensjon

+ 85% av øvrige inntekt. Fribeløp før beregning vederlag: 44 100,-

Korttidsplass i sjukeheimen

Bestemt sentralt

Kr 180,-.

Ca. Kr 5 400,- per mnd.

Dag-/ nattopphold

Bestemt sentralt

Kr 100,-

 

Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Husstandens nettoinntekt

Under 2G

 

 

2-3 G

 

 

3-4 G

 

 

4-5 G

 

 

Over 5G

 

 

Kr 215,- pr. time

 

 

Kr 339,- pr. time

 

 

Kr 339,- pr. time

 

 

Kr 382,- pr. time

 

 

Kr 382,- pr. time

 

 

Maks.kr   215,- per mnd.

 

Maks.kr 1442,- per mnd.

 

Maks.kr 2161,- per mnd.

 

Maks.kr 2853,- per mnd.

 

Maks.kr 3261,- per mnd.

Middag + dessert levert hjem

 

Kr 111,- pr. måltid

 

Frokost/kvelds

 

Kr 55,- pr måltid

 

 

- Røykmelder

 

- Trygghetsalarm  

   med røykmelder

 

- Trygghetsalarm uten

   røykmelder (beboer 

   i omsorgsbolig  

   tilknytta brannalarm)

 

- Trygghetsalarm med      

   røykmelder -

   privateid alarm   

 

- Trygghetsalarm uten  

   røykmelder-privateid

   alarm   

 

 

 

 

 

Kr 396,- per mnd.

 

 

Kr 422,- per mnd.

 

 

 

Kr 361,- per mnd.

 

 

 

Kr 325,- per mnd.

 

 

 

Kr 286,- per mnd.

- Opphold i dagsenter

(inkl. transport og mat)

 

Kr 196,- per dag

 

Kr. 196,- x antall dager

Sentralt bestemte satser blir automatisk regulert når nytt rundskriv fra Helse og omsorgsdepartementet foreligger i januar hvert år. G-beløpet justeres årlig (i mai måned) etter gjeldende satser.

Kommunestyret har i møte den 14.12.2021 fastsatt satser for vederlag og egenbetaling og for øvrige tjenester for helse og omsorgsavdelinga med virkning fra 01.01.2022 slik det framgår av tabell over.