Helse og omsorg

Satser og egenbetaling for tjenester fra helse og omsorg 1.1.2020 - 31.12.2020

 

Prisjustert etter rundskriv fra Helse- og oms.dep. datert 17.12.2019

Tjenester

Merknad

Pris pr. enhet

Betaling i kr. med virkning fra 01.01.2020

Langtidsplass i sjukeheimen

Grunnbeløp i folketrygden

Kr 99 858.

Bestemt sentralt

 

75% av grunnpensjon

+ 85% av øvrige inntekt. Fribeløp før vederlag: 8700,-

Langtidsplass i sjukeheimen som legges inn på dobbeltrom uten selv å ønske  det

Grunnbeløp i folketrygden

Kr 99 858.

Bestemt sentralt

 

75% av grunnpensjon

+ 85% av øvrige inntekt. Fribeløp før vederlag: 41 600,-

Korttidsplass i sjukeheimen

Bestemt sentralt

Kr 170,-.

Ca. Kr 5100,- per mnd.

Dag-/ nattopphold

Bestemt sentralt

Kr 90,-

 

Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Husstandens nettoinntekt

Under 2G

 

2-3 G

 

3-4 G

 

4-5 G

 

Over 5G

 

 

Kr 210,- pr. time

 

Kr 328,- pr. time

 

Kr 328,- pr. time

 

Kr 370,- pr. time

 

Kr 370,- pr. time

 

 

Maks.kr   210,- per mnd.

Maks.kr 1361,- per mnd.

Maks.kr 2040,- per mnd.

Maks.kr 2693,- per mnd.

Maks.kr 3077,- per mnd.

Middag + dessert levert hjem

 

Kr 105,- pr. måltid

 

Frokost/kvelds

 

Kr 52,- pr måltid

 

 

- Røykmelder

 

- Trygghetsalarm  

   med røykmelder

 

- Trygghetsalarm uten

   røykmelder (beboer 

   i omsorgsbolig  

   tilknytta brannalarm)

 

- Trygghetsalarm med      

   røykmelder -

   privateid alarm   

 

- Trygghetsalarm uten  

   røykmelder-privateid

   alarm   

 

 

 

 

 

Kr 374,- per mnd.

 

 

Kr 399,- per mnd.

 

 

 

Kr 342,- per mnd.

 

 

 

Kr 307,- per mnd.

 

 

 

Kr 270,- per mnd.

- Opphold i dagsenter

(inkl. transport og mat)

 

Kr 185,- per dag

 

Kr. 185,- x antall dager

 

Sentralt bestemte satser blir automatisk regulert når nytt rundskriv fra Helse og omsorgsdepartementet foreligger i januar 2020. G-beløpet justeres årlig (i mai måned) etter gjeldende satser.

 

Kommunestyret har i møte den 10.12.2019, sak 46/19 fastsatt satser for vederlag og egenbetaling og for øvrige tjenester for helse og omsorgsavdelinga med virkning fra 01.01.2020 slik det framgår av tabell over.