Egenandelsatser

Egenandelsatsene gjelder fra 01.01.2018. Vedtatt i Gjemnes Kommunestyre 21.11.2017. PS 62/17

Netto inntekt

Egenandel pr. time

Tak pr. mnd.

1-2 G kr. 92 576

Kr. 200,-

 Kr.   200,-

2-3 G kr.185 152

Kr. 306,-

 Kr. 1.271,-

3-4 G kr.277 728

Kr. 306,-

 Kr. 1.905,-

4-5 G kr.370 304

Kr. 345,-

 Kr. 2.515,-

Over 5 G kr.462 880

Kr. 345,-

 Kr. 2.872,-

 

G= Grunnbeløp i folketrygda som pr.01.05.2017 er kr. 93.634,-. G-beløp endres/justeres 01.05 hvert år.

Det kreves ikke egenandeler for hjemmesykepleie

Frokost/kvelds             kr. 50,- per måltid
Middag                         kr. 102,- per måltid
Middag levert hjem      kr.102,- per måltid
Opphold i dagsenter    kr.173,- per dag(inkl.transp.+ måltid)
Korttidsopphold           kr.155,- per døgn (bestemt sentralt)
Dag/nattopphold          kr. 80,-  per enhet

Trygghetsalarm/røykmelder:
- Kun røykmelder                                kr 360,- pr måned
- trygghetsalarm med røykmelder:      kr 384,- pr måned
- trygghetsalarm uten røykmelder
  for beboere i bolig med brannalarm:kr 330,- pr måned
- trygghetsalarm med røykmelder
  for privat eide alarmer:                     kr 295,- pr måned
- trygghetsalarm uten røykmelder
  for privateide alarmer                       kr 260,- pr måned

 

 

Dersom det er spørsmål vedrørende satser, ta kontakt med hjemmetjenesten tlf 71 29 11 79/71 21 11 93 eller Saksbehandler tlf.71 29 11 59