Helse og omsorg

Satser og egenbetaling for tjenester fra Helse og omsorg 1.1.2024 – 31.12.2024

Sentralt bestemte satser korrigeres 1.1.2024 jfr. Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, og G-beløp justeres 01.05.2024.

TjenesterMerknadPris pr. enhetBetaling i kr. med virkning fra 01.01.2023
Langtidsplass i sjukeheimen

Grunnbeløp i folketrygden

Kr 118 620-

Bestemt sentralt

 

75% av grunnpensjon

+ 85% av øvrige inntekt. Fribeløp før beregning vederlag: 10000,-

Langtidsplass i sjukeheimen som legges inn på dobbeltrom uten selv å ønske det

Grunnbeløp i folketrygden

Kr 118 620,-

Bestemt sentralt

 

75% av grunnpensjon

+ 85% av øvrige inntekt. Fribeløp før beregning vederlag: 48 300,-

Korttidsplass i sjukeheimenBestemt sentraltKr 193,-.Ca. Kr 5 600,- per mnd.
Dag-/ nattoppholdBestemt sentraltKr 110,- 
Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Husstandens nettoinntekt

Under 2G

 

 

2-3 G

 

 

3-4 G

 

 

4-5 G

 

 

Over 5G

Under 2G = 118 620

Kr 230,- pr. time

 

Kr 370,- pr. time

 

Kr 370,- pr. time

 

 

Kr 418- pr. time

 

Kr 418,- pr. time

 

 

Maks.kr   230,- per mnd.

 

Maks.kr 1575,- per mnd.

 

 

Maks.kr 2359,- per mnd.

 

 

 

Maks.kr 3115,- per mnd.

 

Maks.kr 3561,- per mnd.

Middag + dessert levert hjem Kr 121,- pr. måltid 
Frokost/kvelds Kr 60,- pr måltid 
Leie av sengetøy og håndklærGjelder omsorgsbolig ved eldresenter 

 

Kr 200,- per mnd.

Utkjøring av hjelpemidlerGjelder kommunale hjelpemidler Kr 158,- per gang
Innhenting av hjelpemidlerGjelder kommunale hjelpemidler Kr 158,- per gang

 

- Røykmelder

 

- Trygghetsalarm  

   med røykmelder

 

- Trygghetsalarm uten

   røykmelder (beboer 

   i omsorgsbolig  

   tilknytta   

   brannalarm)

 

- Trygghetsalarm med      

   røykmelder -

   privateid alarm   

 

- Trygghetsalarm uten  

  røykmelder -   

  privateid alarm   

 

 

 

 

 

Kr 432,- per mnd.

 

Kr 461,- per mnd.

 

 

Kr 395,- per mnd.

 

 

 

 

 

Kr 355,- per mnd.

 

 

 

Kr 312,- per mnd.

Installasjonsgebyr trygghetsalarmEngangsavgift

 

 

Kr 1084,-

- Opphold i dagsenter

  (inkl. transport og   

   mat)

 

Kr 214,- per dag

 

Kr. 214,- x antall dager

 

Sentralt bestemte satser blir automatisk regulert når nytt rundskriv fra Helse og omsorgsdepartementet foreligger i januar hvert år. G-beløpet justeres årlig (i mai måned) etter gjeldende satser.

Kommunestyret har i møte den 19.12.2023 fastsatt satser for vederlag og egenbetaling og for øvrige tjenester for helse og omsorgsavdelinga med virkning fra 01.01.2024 slik det framgår av tabell over.