Helse og omsorg

Satser og egenbetaling for tjenester fra helse og omsorg 1.1.2021 - 31.12.2021

 

Prisjustert etter rundskriv fra Helse- og oms.dep. datert 18.12.2021

Tjenester

Merknad

Pris pr. enhet

Betaling i kr. med virkning fra 01.01.2021

Langtidsplass i sjukeheimen

Grunnbeløp i folketrygden

Kr 101 351

Bestemt sentralt

 

75% av grunnpensjon

+ 85% av øvrige inntekt. Fribeløp før vederlag: 9000,-

Langtidsplass i sjukeheimen som legges inn på dobbeltrom uten selv å ønske det

Grunnbeløp i folketrygden

Kr 101 351

Bestemt sentralt

 

75% av grunnpensjon

+ 85% av øvrige inntekt. Fribeløp før vederlag: 42 900,-

Korttidsplass i sjukeheimen

Bestemt sentralt

Kr 175,-.

Ca. Kr 5250,- per mnd.

Dag-/ nattopphold

Bestemt sentralt

Kr 95,-

 

Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Husstandens nettoinntekt

Under 2G

 

2-3 G

 

3-4 G

 

4-5 G

 

Over 5G

 

 

Kr 210,- pr. time

 

Kr 339,- pr. time

 

Kr 339,- pr. time

 

Kr 382,- pr. time

 

Kr 382,- pr. time

 

 

Maks.kr   210,- per mnd.

Maks.kr 1406,- per mnd.

Maks.kr 2107,- per mnd.

Maks.kr 2782,- per mnd.

Maks.kr 3179,- per mnd.

Middag + dessert levert hjem

 

Kr 108,- pr. måltid

 

Frokost/kvelds

 

Kr 54,- pr måltid

 

 

- Røykmelder

 

- Trygghetsalarm  

   med røykmelder

 

- Trygghetsalarm uten

   røykmelder (beboer 

   i omsorgsbolig  

   tilknytta brannalarm)

 

- Trygghetsalarm med      

   røykmelder -

   privateid alarm   

 

- Trygghetsalarm uten  

   røykmelder-privateid

   alarm   

 

 

 

 

 

Kr 386,- per mnd.

 

 

Kr 411,- per mnd.

 

 

 

Kr 352,- per mnd.

 

 

 

Kr 317,- per mnd.

 

 

 

Kr 279,- per mnd.

- Opphold i dagsenter

(inkl. transport og mat)

 

Kr 191,- per dag

 

Kr. 191,- x antall dager

 

Sentralt bestemte satser blir automatisk regulert når nytt rundskriv fra Helse og omsorgsdepartementet foreligger i januar 2021. G-beløpet justeres årlig (i mai måned) etter gjeldende satser.

 

Kommunestyret har i møte den 15.12.2020 fastsatt satser for vederlag og egenbetaling og for øvrige tjenester for helse og omsorgsavdelinga med virkning fra 01.01.2021 slik det framgår av tabell over.