Slam 2022

Vedtatt av kommunestyret i sak 51/21
Priser Slam 2022
Prisliste SLAM 2022 - RIR Gjemnes kommune Gjemnes kommune
Oppdrag Antall Eks mva 2022 Eks mva 2021 Inkl mva 2022
Slam ord. inntil 4,5 m3 536 1643 1352 1523
Slam ord.4,6 - 19,9 m3 (pr.m3) 55 373 385 481
Slam ord. 20 - 49,9 m3 (pr.m3) 7 373 385 481
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9 3 506
Slam kommunal fellestank, over 50m3 6 506 - 1011
Slam minirenseanlegg inntil 4,5 m3 12 1643 1706 2133
Slam minirenseanlegg 4,5 - 10 m3 (pr. m3) 373 385 481
Slam tette tanker inntil 4,5 m3 (pr.stk) 28 2213 2404 3005
Slam tette tanker 4,6 -10m3 (pr. m3) 373 385 481
Slam ekstratømming, inntil 4,5 m3 4045 4423 5529
Slam ekstratømming 4,5 - 20 m3 (pr.m3) 695 873 1091
Slam ekstratømming over 20 m3 (pr.m3) 949 1135 1419
Slam nødtømming inntil 4,5 m3 (pr. stk) 5688 6011 7514
Slam nødtømming 4,6 - 20 m3 (pr. m3) 822 869 1086
Slam nødtømming over 20 m3 (pr. m3) 1202 1270 1588
Tank ikke påvist/bomtur 1138 1523 1904

Kontaktinformasjon

Anzhelika Petrenko
Leder Areal og drift
E-post
Mobil 414 28 315

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra