Slam

Prisliste SLAM 2018 RIR - Gjemnes kommune Gjemnes kommune
Årsgebyr
Oppdrag Antall Eks mva 2018 Eks mva 2018 inkl mva 2018
Slam ord. inntil 4,5 m3 , tømming 2.hvert år 557 1505,7 1236 1545
Slam ord. inntil 4,5 m3, tømming 4.hvert år 79 1505,7 1236 773
Slam ord.4,6 - 19,9 m3 (pr.m3) 341,7 354 443
Slam ord. 20 - 49,9 m3 (pr.m3) 341,7 354 443
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9 463,3 453
Slam kmmunal fellestank, over 50m3 463-927 463-927
Slam minirenseanlegg inntil 4,5 m3 9 1505,7 1564 1955
Slam minirenseanlegg 4,5 - 10 m3 (pr. m3) 341,7 354 443
Slam tette tanker inntil 4,5 m3 (pr.stk) 19 2026 2206 2758
Slam tette tanker 4,6 -10m3 (pr. m3) 341,7 354 443
Slam ekstratømming, inntil 4,5 m3 3706,4 4058 5073
Slam ekstratømming 4,5 - 20 m3 (pr.m3) 637 801 1001
Slam ekstratømming over 20 m3 (pr.m3) 868,7 1041 1301
Slam nødtømming inntil 4,5 m3 (pr. stk) 5212,1 5412 6765
Slam nødtømming 4,6 - 20 m3 (pr. m3) 741 782 978
Slam nødtømming over 20 m3 (pr. m3) 1083 1143 1429
Tank ikke påvist/bomtur 1042,4 1097 1371