Slam 2024

Vedtatt i Gjemnes kommunestyre sak 45/23 med ikrafttredelse fra 1. januar 2024
Priser Slam 2024
Prisliste SLAM - Gjemnes kommune
Oppdrag Antall inkl mva 2024
Slam ord. inntil 4,5 m3 536 1645
Slam ord.4,6 - 19,9 m3 (pr.m3) 55 519
Slam ord. 20 - 49,9 m3 (pr.m3) 7 519
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9 3
Slam kommunal fellestank, over 50m3 6
Slam minirenseanlegg inntil 4,5 m3 12 2304
Slam minirenseanlegg 4,5 - 10 m3 (pr. m3) 519
Slam tette tanker inntil 4,5 m3 (pr.stk) 28 3245
Slam tette tanker 4,6 -10m3 (pr. m3) 519
Slam ekstratømming, inntil 4,5 m3 5971
Slam ekstratømming 4,5 - 20 m3 (pr.m3) 1178
Slam ekstratømming over 20 m3 (pr.m3) 1533
Slam nødtømming inntil 4,5 m3 (pr. stk) 8115
Slam nødtømming 4,6 - 20 m3 (pr. m3) 1173
Slam nødtømming over 20 m3 (pr. m3) 1715
Tank ikke påvist/bomtur 2056