Slam

Priser Slam
Prisliste SLAM 2019 RIR - Gjemnes kommune Gjemnes kommune
Årsgebyr
Oppdrag Antall Eks mva 2019 Eks mva 2019 inkl mva 2019
Slam ord. inntil 4,5 m3 , tømming 2.hvert år 578 1582,6 1237 1547
Slam ord. inntil 4,5 m3, tømming 4.hvert år 79 1582,6 1237 773
Slam ord.4,6 - 19,9 m3 (pr.m3) 358,4 354 443
Slam ord. 20 - 49,9 m3 (pr.m3) 358,4 354 443
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9 487,2 453
Slam kmmunal fellestank, over 50m3 487-974 463-927
Slam minirenseanlegg inntil 4,5 m3 12 1582,6 1566 1957
Slam minirenseanlegg 4,5 - 10 m3 (pr. m3) 358,4 354 443
Slam tette tanker inntil 4,5 m3 (pr.stk) 25 2206 2208 2760
Slam tette tanker 4,6 -10m3 (pr. m3) 358 354 443
Slam ekstratømming, inntil 4,5 m3 3895,4 4062 5078
Slam ekstratømming 4,5 - 20 m3 (pr.m3) 668,6 802 1002
Slam ekstratømming over 20 m3 (pr.m3) 913,9 1042 1303
Slam nødtømming inntil 4,5 m3 (pr. stk) 5477,9 5520 6900
Slam nødtømming 4,6 - 20 m3 (pr. m3) 791,8 798 997
Slam nødtømming over 20 m3 (pr. m3) 1157 1166 1457
Tank ikke påvist/bomtur 1096,5 1119 1399

Kontaktinformasjon

Alf Høgset
Driftsleder areal og drift
E-post
Mobil 928 01 312