Slam

Gebyr - tilsyn etter forurensningsloven 2020 (PDF, 183 kB)

Priser SLAM 2020 Gjemnes (PDF, 536 kB)

Priser Slam
Prisliste SLAM 2020 RIR - Gjemnes kommune - - Gjemnes kommune
Årsgebyr
Oppdrag Antall Eks mva 2020 Eks mva 2019 Påslag % Eks mva 2020 Inkl mva 2020
Slam ord. inntil 4,5 m3 578 1606 1241 4,0 1291 1613
Slam ord.4,6 - 19,9 m3 (pr.m3) 57 364 354 4,0 368 460
Slam ord. 20 - 49,9 m3 (pr.m3) 6 364 354 4,0 368 460
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9 493,6
Slam kommunal fellestank, over 50m3 494-927
Slam minirenseanlegg inntil 4,5 m3 12 1606 1566 4,0 1629 2036
Slam minirenseanlegg 4,5 - 10 m3 (pr. m3) 364 354 4,0 368 460
Slam tette tanker inntil 4,5 m3 (pr.stk) 25 2163,2 2208 4,0 2296 2870
Slam tette tanker 4,6 -10m3 (pr. m3) 364 354 4,0 368 460
Slam ekstratømming, inntil 4,5 m3 3955 4062 4,0 4224 5281
Slam ekstratømming 4,5 - 20 m3 (pr.m3) 679,3 802 4,0 834 1043
Slam ekstratømming over 20 m3 (pr.m3) 927,7 1042 4,0 1084 1355
Slam nødtømming inntil 4,5 m3 (pr. stk) 5560,9 5520 4,0 5741 7176
Slam nødtømming 4,6 - 20 m3 (pr. m3) 803,5 798 4,0 830 1037
Slam nødtømming over 20 m3 (pr. m3) 1175 1166 4,0 1213 1516
Tank ikke påvist/bomtur 1112,4 1399 4,0 1455 1819

Kontaktinformasjon

Alf Høgset
Driftsleder areal og drift
E-post
Mobil 928 01 312