Slam 2023

Vedtatt i Gjemnes kommunestyre sak 40/22 med ikrafttredelse fra 1. januar 2023
Priser Slam 2023
Prisliste SLAM - Gjemnes kommune Gjemnes kommune
Oppdrag Antall inkl mva 2023 Inkl mva 2022
Slam ord. inntil 4,5 m3 536 1645 1523
Slam ord.4,6 - 19,9 m3 (pr.m3) 55 519 481
Slam ord. 20 - 49,9 m3 (pr.m3) 7 519 481
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9 3
Slam kommunal fellestank, over 50m3 6
Slam minirenseanlegg inntil 4,5 m3 12 2304 2133
Slam minirenseanlegg 4,5 - 10 m3 (pr. m3) 519 481
Slam tette tanker inntil 4,5 m3 (pr.stk) 28 3245 3005
Slam tette tanker 4,6 -10m3 (pr. m3) 519 481
Slam ekstratømming, inntil 4,5 m3 5971 5529
Slam ekstratømming 4,5 - 20 m3 (pr.m3) 1178 1091
Slam ekstratømming over 20 m3 (pr.m3) 1533 1419
Slam nødtømming inntil 4,5 m3 (pr. stk) 8115 7514
Slam nødtømming 4,6 - 20 m3 (pr. m3) 1173 1086
Slam nødtømming over 20 m3 (pr. m3) 1715 1588
Tank ikke påvist/bomtur 2056 1904