Leiesatser Møterom

Leiesatser møterom på kommunehuset og i skolelokaler
Møterom kommunehuset pris på leie
Kommunstyresalen pr. time 260 kr
Kommunestyresalen pr. dag 2000 kr
Møterom kommunehuset pr. time 150 kr
Møterom kommunehuset pr. dag 600 kr
Møterom oppvekst/kultur pr. time 150 kr
Møterom oppvekst/kultur pr. dag 600 kr
Kaffe pr. kanne 50 kr
Leiesatser Batnfjord skule 2023
Lokaler Batnfjord skule Pris på leie
Møterom pr. time 260 kr
Auditorie pr. time 260 kr
Leiesatser Angvik skule 2023
Lokaler Angvik skule Pris på leie
Leie av gymsal inkl. wc og kjøkken halv dag 600 kr
Leie av gymsal inkl. wc pr. time 200 kr
Leie av møterom inkl. wc pr. time 200 kr