Leiesatser Møterom

Leiesatser møterom på kommunehuset og i skolelokaler
Møterom kommunehuset pris på leie
Kommunstyresalen pr. time 265 kr
Kommunestyresalen pr. dag 2050 kr
Møterom kommunehuset pr. time 155 kr
Møterom kommunehuset pr. dag 610 kr
Møterom oppvekst/kultur pr. time 155 kr
Møterom oppvekst/kultur pr. dag 610 kr
Kaffe pr. kanne 50 kr
Leiesatser Batnfjord skule 2023
Lokaler Batnfjord skule Pris på leie
Møterom pr. time 265 kr
Auditorie pr. time 265 kr
Kunst og håndverksrom 265 kr
Leiesatser Angvik skule 2023
Lokaler Angvik skule Pris på leie
Leie av gymsal inkl. wc og kjøkken halv dag 605 kr
Leie av gymsal inkl. wc pr. time 205 kr
Leie av møterom inkl. wc pr. time 205 kr
Leiepris møterom sykehjem
Lokaler Gjemnes sykehjem Pris på leie
Møterom pr time 155 kr
Møterom pr dag 610 kr