Husleiesatser kommunale boliger 2020

Husleiesatser kommunale utleieboliger 2020
BOLIG LEILIGHET NUMMER AREAL m2 SATSER 2020 i kr
Øratundet husleie 57 6585
Øratunet fjernvarme 420
Angvik trygdebolig (1 leilighet) 55 4489
Gjemnes Torg 4 1,2,3,4,6 og 7 62 6475
Gjemnes Torg 4 5 og 8 59 6140
Gjemnes Torg 4 9 og 10 84 7308
Strand boliger 9 158 9864
Strand boliger 2,3,6 og 7 47 4383
Strand boliger 1,4,5 og 8 35 3956
Flata 7A, 9A, 14A, 16A 115 7994
Flata 7B, 9B, 14B, 16B 72 5345
Nåstad omsorgsbolig, eldre del Sokkelleilighet 49 4213
Nåstad omsorgsbolig, eldre del Hovedetasje 52 4671
Nåstad omsorgsbolig, ny del Flata 18E og H 48 5989
Nåstad omsorgsbolig ny del Flata 18 F 56 6944
Nåstad omsorgsbolig ny del Flata 18 G 45 5632
Flykningeleilighet 29/59 Ekservegen 20 70 7875
Eldreseneteret Alle leilighetene 27 5028

Kontaktinformasjon

Alf Høgset
Driftsleder areal og drift
E-post
Mobil 928 01 312
Randi Harstad Gildestad
Renholdsleder
E-post
Mobil 996 98 264

Utleieansvarlig av kommunale boliger

Kristin Lie
Saksbehandler
E-post
Mobil 980 05 293

Fakturaansvarlig kommunale avgifter