Kontaktinformasjon

Alf Høgset
Driftsleder areal og drift
E-post
Mobil 928 01 312
Randi Harstad Gildestad
Renholdsleder
E-post
Mobil 996 98 264

Utleieansvarlig av kommunale boliger