Husleiesatser kommunale boliger

Husleiesatser kommunale utleieboliger 2018
BOLIG LEILIGHET NUMMER AREAL m2 SATSER 2018 i kr
Øratundet husleie 57 6461
Øratunet fjernvarme 412
Angvik trygdebolig (1 leilighet) 55 4405
Gjemnes Torg 2 1,2,3,4,6 og 7 62 6353
Gjemnes Torg 2 5 og 8 59 6024
Gjemnes Torg 2 9 og 10 84 7170
Strand boliger 9 158 9678
Strand boliger 2,3,6 og 7 47 4300
Strand boliger 1,4,5 og 8 35 3881
Flata 7A, 9A, 14A, 16A 115 7843
Flata 7B, 9B, 14B, 16B 72 5244
Nåstad omsorgsbolig, eldre del Sokkelleilighet 49 4134
Nåstad omsorgsbolig, eldre del Hovedetasje 52 4583
Nåstad omsorgsbolig, ny del Flata 18E og H 48 5876
Nåstad omsorgsbolig ny del Flata 18 F 56 6813
Nåstad omsorgsbolig ny del Flata 18 G 45 5526
Flykningeleilighet 29/59 Ekservegen 20 70 7211
Eldreseneteret Alle leilighetene 27 4933

Kontaktinformasjon

Alf Høgset
Driftsleder areal og drift
E-post
Mobil 928 01 312