Husleiesatser kommunale boliger 2023

Husleiesatser kommunale utleieboliger 2023
BOLIG LEILIGHET NUMMER AREAL m2 SATSER 2023 i kr
Øratundet husleie 57 7137
Øratunet fjernvarme 456
Gjemnes Torg 4(2) 1,2,3,4,6 og 7 62 7018
Gjemnes Torg 4(2) 5 og 8 59 6655
Gjemnes Torg 4(2) 9 og 10 84 7920
Strand boliger 9 158 10690
Strand boliger 2,3,6 og 7 47 4751
Strand boliger 1,4,5 og 8 35 4288
Nåstad omsorgsbolig, eldre del Flata 18D og C 49 4566
Nåstad omsorgsbolig, eldre del Flata E 52 5063
Nåstad omsorgsbolig, ny del Flata 18E og H 48 6491
Nåstad omsorgsbolig ny del Flata 18 F 56 7526
Nåstad omsorgsbolig ny del Flata 18 G 45 6104
Flykningeleilighet 29/59 Ekservegen 20 70 8534
Eldresenteret Alle leilighetene 27 5448