Husleiesatser kommunale boliger 2024

Husleiesatser kommunale utleieboliger 2024
BOLIG LEILIGHET NUMMER AREAL m2 SATSER 2024 i kr
Øratundet husleie 57 7508
Øratunet fjernvarme 480
Gjemnes Torg 4(2) 1,2,3,4,6 og 7 62 7383
Gjemnes Torg 4(2) 5 og 8 59 7001
Gjemnes Torg 4(2) 9 og 10 84 8332
Strand boliger 9 158 11246
Strand boliger 2,3,6 og 7 47 4998
Strand boliger 1,4,5 og 8 35 4511
Nåstad omsorgsbolig, eldre del Flata 18D og C 49 4803
Nåstad omsorgsbolig, eldre del Flata E 52 5326
Nåstad omsorgsbolig, ny del Flata 18E og H 48 6829
Nåstad omsorgsbolig ny del Flata 18 F 56 7917
Nåstad omsorgsbolig ny del Flata 18 G 45 6521
Ekservegen 20 Ekservegen 20 70 8978
Eldresenteret Alle leilighetene 27 5731