Renovasjon

Prisliste renovasjon 2019, alle satser inklusive mva
Vedtatt av kommunestyret i sak 61/18

Prisliste renovasjon 2019 I
Nr I Fastgebyr Husholdning Årsgebyr kr.
1 Sats fastgebyr  pr. boenhet 2057
2 Sats fastgebyr  hybel (dersom hybelen deler dunker med hovedenhet) 1016
3 Sats fastgebyr  oppsamlingsenhet under bakken, pr boenhet 3440
4 Sats fastgebyr  oppsamlingsenhet under bakken, pr hybel 1954
5 Sats fastgebyr  hytte, levering av avfall til samlepunkt 1145
Prisliste renovasjon 2019 II
II Restavfall Størrelse dunk/sekk Tømmefrekvens Årsgebyr kr. 
1 Sats restavfall 140 l hver 14. dag 853
2 Sats restavfall 240 l hver 14. dag 1376
3 Sats restavfall 360 l hver 14. dag 2012
4 Sats restavfall 360 l hver uke 4572
5 Sats restavfall 660 l hver 14. dag 3065
6 Sats restavfall 660 l hver uke 5966
7 Sats restavfall 1000 l hver 14. dag 4 173
Prisliste renovasjon 2019 III
III Bioavfall Størrelse dunk/sekk Tømmefrekvens Årsgebyr kr. 
1 Sats bioavfall 80 l hver 14. dag 690
2 Sats bioavfall 80 l hver uke 1847
3 Sats bioavfall 140 l hver 14. dag 1406
4 Sats bioavfall 140 l hver uke 3125
5 Sats bioavfall 240 l hver 14. dag 2386
6 Sats bioavfall 240 l hver uke 4929
Prisliste renovasjon 2019 IV
IV Papir Størrelse dunk/sekk Tømmefrekvens Årsgebyr kr. 
1 Sats papir 140 l hver 4. uke 0
2 Sats papir 240 l hver 4. uke 0
3 Sats papir 360 l hver 4. uke 0
4 Sats papir 660 l hver 4. uke 0
5 Sats papir 660 l hver 14. dag 0
6 Sats papir 1000 l hver 4. uke 0
7 Sats papir 6 m3 hver 4. uke 0
8 Sats papir 8 m3 hver 4. uke 0
9 Sats papir 8 m3 hver 14. dag 0
10 Sats papir 10 m3 hver 4. uke 0
11 Sats papir 10 m3 hver 14. dag 0
Prisliste renovasjon 2019 V
V Plast Størrelse dunk/sekk Tømmefrekvens Årsgebyr kr. 
1 Sats plast 140 sekk hver 4. uke 0
2 Sats plast 240 sekk hver 4. uke 0
Prisliste renovasjon 2019 VI
VI Glass/metall Størrelse dunk/sekk Tømmefrekvens Årsgebyr kr. 
1 Stas glass/ metall 140 l hver 8. uke 0
2 Stas glass/ metall 240 l hver 8. uke 0
3 Stas glass/ metall 360 l hver 8. uke 0
4 Stas glass/ metall 2,5 m3 hver 8. uke 0
Prisliste renovasjon 2019 VII
VII Standard abonnement Årsgebyr kr. 
1 Sats standard abonnement med minste størrelse dunker/sekk 3600

Et abonnement består av ett fastgebyr og ett gebyr for hver av fraksjonene restavfall, bioavfall, papir, plast og glass/metall.

Hytter med levering av avfall til samlepunkt har kun fastgebyr.

Hytter med kildesortering har sats lik standard abonnement.

Kontaktinformasjon

Alf Høgset
Driftsleder areal og drift
E-post
Mobil 928 01 312