Renovasjon

Prisliste renovasjon 2018, alle satser inklusive mva
Vedtatt av kommunestyret i sak 56/17

Nr I Fastgebyr Husholdning Årsgebyr kr.
1 Sats fastgebyr  pr. boenhet 1 713
2 Sats fastgebyr  hybel (dersom hybelen deler dunker med hovedenhet) 865
3 Sats fastgebyr  oppsamlingsenhet under bakken, pr boenhet 2 929
4 Sats fastgebyr  oppsamlingsenhet under bakken, pr hybel 1 664
5 Sats fastgebyr  hytte, levering av avfall til samlepunkt 1 090
II Restavfall Størrelse dunk/sekk Tømmefrekvens Årsgebyr kr. 
1 Sats restavfall 140 l hver 14. dag 755
2 Sats restavfall 240 l hver 14. dag 1 251
3 Sats restavfall 360 l hver 14. dag 1 829
4 Sats restavfall 360 l hver uke 3 610
5 Sats restavfall 660 l hver 14. dag 2 786
6 Sats restavfall 660 l hver uke 5 248
7 Sats restavfall 1000 l hver 14. dag 4 173
III Bioavfall Størrelse dunk/sekk Tømmefrekvens Årsgebyr kr. 
1 Sats bioavfall 80 l hver 14. dag 628
2 Sats bioavfall 80 l hver uke 1 539
3 Sats bioavfall 140 l hver 14. dag 1 081
4 Sats bioavfall 140 l hver uke 2 403
5 Sats bioavfall 240 l hver 14. dag 1 835
6 Sats bioavfall 240 l hver uke 3 791
IV Papir Størrelse dunk/sekk Tømmefrekvens Årsgebyr kr. 
1 Sats papir 140 l hver 4. uke 188
2 Sats papir 240 l hver 4. uke 298
3 Sats papir 360 l hver 4. uke 421
4 Sats papir 660 l hver 4. uke 618
5 Sats papir 660 l hver 14. dag 935
6 Sats papir 1000 l hver 4. uke 1 012
7 Sats papir 6 m3 hver 4. uke 6 074
8 Sats papir 8 m3 hver 4. uke 7 847
9 Sats papir 8 m3 hver 14. dag 8 134
10 Sats papir 10 m3 hver 4. uke 9 112
11 Sats papir 10 m3 hver 14. dag 7 961
V Plast Størrelse dunk/sekk Tømmefrekvens Årsgebyr kr. 
1 Sats plast 140 sekk hver 4. uke 143
2 Sats plast 240 sekk hver 4. uke 91
VI Glass/metall Størrelse dunk/sekk Tømmefrekvens Årsgebyr kr. 
1 Stas glass/ metall 140 l hver 8. uke 0
2 Stas glass/ metall 240 l hver 8. uke 0
3 Stas glass/ metall 360 l hver 8. uke 0
4 Stas glass/ metall 2,5 m3 hver 8. uke 0
VII Standard abonnement Årsgebyr kr. 
1 Sats standard abonnement med minste størrelse dunker/sekk 3 427

Et abonnement består av ett fastgebyr og ett gebyr for hver av fraksjonene restavfall, bioavfall, papir, plast og glass/metall.

Hytter med levering av avfall til samlepunkt har kun fastgebyr.

Hytter med kildesortering har sats lik standard abonnement.