Renovasjon 2023

Vedtatt i Gjemnes kommunestyre sak 40/22 med ikrafttredelse fra 1. januar 2023. Renovasjon standard = Fastgebyr+Bio+Rest
Prisliste renovasjon 2023
Nr. Husholding renovasjon Gjemnes kommune 2023 Gjemnes kommune Gebyr 2022
. . ink mva inkl. mva
I Fastgebyr    
1 Sats fastgebyr renovasjon pr boenhet 2585 2 325
2 Sats fastgebyr renovasjon hybel (dersom deler dunker med hovedenhet) 1350 1 214
3 Sats fastgebyr renovasjon nedgravd løsning, pr boenhet 4577 4 116
4 Sats fastgebyr renovasjon nedgravd løsning, pr hybel 2593 2 332
5 Sats fastgebyr hytter 1520 1 367
II Restavfall    
1 140l hver 14. dag 1101 990
2 240l hver 14. dag 1909 1 717
3 360l hver 14. dag 2672 2 403
5 660l hver 14. dag 4071 3 661
III Bioavfall    
1 80l hver 14. dag 1096 986
3 140l hver 14. dag 1868 1 680
5 240l hver 14. dag 3168 2 849
IV Papir    
1 140l hver 4. uke 0 0
2 240l hver 4. uke 0 0
3 360l hver 4. uke 0 0
4 660l hver 4. uke 0 0
5 660l hver 14. dag 0 0
6 1000l hver 4. uke 0 0
7 6 m3 hver 4. uke 0 0
8 8 m3 hver 4. uke 0 0
9 8 m3 hver 14. dag 0 0
10 10 m3 hver 4. uke 0 0
11 10 m3 hver 4. uke 0 0
V Plast    
1 140 sekk hver 4. uke 0 0
2 240 sekk hver 4. uke 0 0
VI Glass/metall    
1 140l hver 8. uke 0 0
2 240l hver 8. uke 0 0
3 360l hver 8. uke 0 0
4 2,5 m3 hver 8. uke 0 0