Renovasjon 2022

Vedtatt av kommunestyret i sak 50/21
Prisliste renovasjon 2022
Nr. Husholding renovasjon RIR 2022 Gjemnes kommune 2021 Gjemnes kommune Gebyr 2022
. . eks.mva eks.mva inkl. mva
I Fastgebyr      
1 Sats fastgebyr renovasjon pr boenhet 1 838 1 756 2 325
2 Sats fastgebyr renovasjon hybel (dersom deler dunker med hovedenhet) 877 917 1 214
3 Sats fastgebyr renovasjon nedgravd løsning, pr boenhet 2 896 3 109 4 116
4 Sats fastgebyr renovasjon nedgravd løsning, pr hybel 1 644 1 762 2 332
5 Sats fastgebyr hytter 1 026 1 033 1 367
II Restavfall      
1 140l hver 14. dag 777 748 990
2 240l hver 14. dag 1 227 1 297 1 717
3 360l hver 14. dag 1 742 1 815 2 403
4 360l hver uke 3 676 4 125 5 460
5 660l hver 14. dag 2 561 2 766 3 661
6 660l hver uke 5 314 5 383 7 126
7 1000l hver 14. dag 3 786 3 765 4 984
III Bioavfall      
1 80l hver 14. dag 748 745 986
2 80l hver uke 1 604 1 665 2 204
3 140l hver 14. dag 1 321 1 269 1 680
4 140l hver uke 2 778 2 800 3 707
5 240l hver 14. dag 2 197 2 152 2 849
6 240l hver uke 4 560 4 447 5 887
IV Papir      
1 140l hver 4. uke 0 0 0
2 240l hver 4. uke 0 0 0
3 360l hver 4. uke 0 0 0
4 660l hver 4. uke 0 0 0
5 660l hver 14. dag 0 0 0
6 1000l hver 4. uke 0 0 0
7 6 m3 hver 4. uke 0 0 0
8 8 m3 hver 4. uke 0 0 0
9 8 m3 hver 14. dag 0 0 0
10 10 m3 hver 4. uke 0 0 0
11 10 m3 hver 4. uke 0 0 0
V Plast      
1 140 sekk hver 4. uke 0 0 0
2 240 sekk hver 4. uke 0 0 0
VI Glass/metall      
1 140l hver 8. uke 0 0 0
2 240l hver 8. uke 0 0 0
3 360l hver 8. uke 0 0 0
4 2,5 m3 hver 8. uke 0 0 0
VII Standard
1 Standard minste fraksjoner 3362 3249 4301

Kontaktinformasjon

Servicekontoret
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 29 11 11
Mobil 941 66 929
Anzhelika Petrenko
Leder Areal og drift
E-post
Mobil 414 28 315

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra