Renovasjon 2024

Vedtatt i Gjemnes kommunestyre sak 45/23 med ikrafttredelse fra 1. januar 2024. Renovasjon standard = Fastgebyr+Bio+Rest
Prisliste renovasjon 2024
Nr. Husholding renovasjon Gjemnes kommune 2024
. . ink mva
I Fastgebyr  
1 Sats fastgebyr renovasjon pr boenhet 3059
2 Sats fastgebyr renovasjon hybel (dersom deler dunker med hovedenhet) 1597
5 Sats fastgebyr hytter 1798
II Restavfall
1 140l hver 14. dag 1302
2 240l hver 14. dag 2259
3 360l hver 14. dag 3161
5 660l hver 14. dag 4816
III Bioavfall
1 80l hver 14. dag 1297
3 140l hver 14. dag 2210
5 240l hver 14. dag 3748
IV Papir  
1 140l hver 4. uke 0
2 240l hver 4. uke 0
3 360l hver 4. uke 0
4 660l hver 4. uke 0
5 660l hver 14. dag 0
6 1000l hver 4. uke 0
7 6 m3 hver 4. uke 0
8 8 m3 hver 4. uke 0
9 8 m3 hver 14. dag 0
10 10 m3 hver 4. uke 0
11 10 m3 hver 4. uke 0
V Plast  
1 140 sekk hver 4. uke 0
2 240 sekk hver 4. uke 0
VI Glass/metall  
1 140l hver 8. uke 0
2 240l hver 8. uke 0
3 360l hver 8. uke 0
4 2,5 m3 hver 8. uke 0