Renovasjon 2023

Vedtatt i Gjemnes kommunestyre sak 40/22 med ikrafttredelse fra 1. januar 2023
Prisliste renovasjon 2023
Nr. Husholding renovasjon Antall RIR 2023 Gjemnes kommune 2023 Gjemnes kommune Gebyr 2022
. . stk. eks.mva eks.mva inkl. mva
I Fastgebyr 1 812      
1 Sats fastgebyr renovasjon pr boenhet 1 193 2075 2585 2 325
2 Sats fastgebyr renovasjon hybel (dersom deler dunker med hovedenhet) 0 1037 1350 1 214
3 Sats fastgebyr renovasjon nedgravd løsning, pr boenhet 0 2999 4577 4 116
4 Sats fastgebyr renovasjon nedgravd løsning, pr hybel 0 1874 2593 2 332
5 Sats fastgebyr hytter 619 1144 1520 1 367
II Restavfall 1 051      
1 140l hver 14. dag 988 845 1101 990
2 240l hver 14. dag 54 1331 1909 1 717
3 360l hver 14. dag 5 1901 2672 2 403
4 360l hver uke 0 3926 6072 5 460
5 660l hver 14. dag 4 2772 4071 3 661
6 660l hver uke 0 5647 7924 7 126
7 1000l hver 14. dag 0 4095 5542 4 984
III Bioavfall 945      
1 80l hver 14. dag 928 826 1096 986
2 80l hver uke 0 1773 2451 2 204
3 140l hver 14. dag 17 1486 1868 1 680
4 140l hver uke 0 3086 4122 3 707
5 240l hver 14. dag 0 2473 3168 2 849
6 240l hver uke 0 5117 6546 5 887
IV Papir 1 007      
1 140l hver 4. uke 944 0 0 0
2 240l hver 4. uke 51 0 0 0
3 360l hver 4. uke 10 0 0 0
4 660l hver 4. uke 2 0 0 0
5 660l hver 14. dag 0 0 0 0
6 1000l hver 4. uke 0 0 0 0
7 6 m3 hver 4. uke 0 0 0 0
8 8 m3 hver 4. uke 0 0 0 0
9 8 m3 hver 14. dag 0 0 0 0
10 10 m3 hver 4. uke 0 0 0 0
11 10 m3 hver 4. uke 0 0 0 0
V Plast 1 069      
1 140 sekk hver 4. uke 1 069 0 0 0
2 240 sekk hver 4. uke 0 0 0 0
VI Glass/metall 1 013      
1 140l hver 8. uke 1 009 0 0 0
2 240l hver 8. uke 2 0 0 0
3 360l hver 8. uke 2 0 0 0
4 2,5 m3 hver 8. uke   0 0 0

Kontaktinformasjon

Servicekontoret
Servicekontoret
E-post
Telefon +47 71 29 11 11
Anzhelika Petrenko
Leder Areal og drift
E-post

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra