Servicekontoret

Servicekontoret har åpnet og telefontid, mandag - fredag fra kl. 10:00 - 14:00 (lunsjtid kl. 11:30 - kl. 12:00)

Du kan nå oss på tlf. 712 91 111. Ønsker du å snakke direkte med saksbehandlere de har telefontid fra kl. 8:00 - 16:00 (sommertid kl.15:30)
Kontaktinformasjon finner du her: Ansatte

Vi kan hjelpe deg med:

- Informasjon/veiledning
Videreformidle ønske om kontakt med saksbehandler, gjennom telefon, e-post eller booking av tid i kalender. - Kopiere dokumenter stempe rett kopi.

-  Vi er felles postmottak for kommunene vi tar i mot all inngående på til kommunen både elektronisk og papir. Vi scanner, importer, fordeler og arkiverer.
Vi legger ut postlista på hjemmesiden tre dager i uken. All inngående og utgående post er offentlig og blir lagt ut på postlista med unntak av dokumenter som er unntatt offentlighet med hjemmel

- Vi tar imot innsynsbegjæringer

- Vi leier ut / reserverer tid av møterom og kommunale bygg

- Vi låner ut nøkkelkort –  til besøkende som leier Kommunehus, Samfunnshus, Gjemneshallen

- Kjøp av bygdebøker og Gjemnes minne kan du gjøre i Servicekontoret

- Vi tar imot søknader om

- TT-kort
- Ledsagerbevis
- Parkeringsbevis

- Vi kaller inn vara til politiske utvalg

- Vi tar i mot forhåndsstemming ved Stortingsvalg og Kommunestyrevalg

- Opplæring/veiledning nyansatte eller studenter/praktikanter servicekontoret

- Oppdatering av hjemmeside og Facebook.

- Vi tar i mot søknader om skjenkebevilling og salgsbevillinger:

- Vi gjennomfører av kunnskapsprøver i salg- og skjenkebevillinger.