Bostøtte - Husbanken

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Det er NAV som administrerer bostøtteordningen i Gjemnes.

Les mer her