NAV Gjemnes

NAV Gjemnes tilpasser seg nye digitale tider. Vi endrer åpningstidene for drop-in i våre lokaler på Batnfjordsøra. Dermed vil vi rydde mer tid til planlagt oppfølgingsarbeid og for kontakt med arbeidsgivere. Dette gir enda bedre service.

Nye åpningstider for drop-in ved NAV-kontoret på Batnfjordsøra fra 02.05.17:
Mandag, onsdag og fredag klokken 10:00 -12:00

 

Utenom drop-in tidene: etter forhåndsavtale

 

NAV er digitalt tilgjengelig via:

nav.no: Alle dager – 24 timer i døgnet (på nav.no har du også tilgang til chat)

Chat: Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Økonomiske problemer

Jobbmuligheter i EU/EØS og SveitsFacebook: NAV Jobblyst (veiledning for ungdom)

NAV Foreldrepenger

 

NAV-kontoret ønsker å bruke mer ressurser på oppfølging og mindre tid på ikke planlagte samtaler. Over hele landet satser NAV-kontorene på økt bruk av selvbetjeningsløsninger. Digitaliseringen er et viktig virkemiddel for å kunne løse det samfunnsoppdraget NAV har fått. De fleste i samfunnet trenger ytelser fra NAV en eller flere ganger i løpet av livet, og NAVs brukergrupper har ulike behov. Ved å legge til rette for gode selvbetjeningsløsninger vil våre veiledere kunne rydde tid til bedre oppfølging og de kan møte folk mer der de er, for eksempel på arbeidsplassen eller legekontor. NAV kan bli mer fleksibel og gi bedre service.

Mange av våre brukere har gode datakunnskaper og er vant med å finne fram på nett.

Via NAVs nettløsninger kan du enkelt få oversikt over dine utbetalinger, levere sykemeldinger og registrere CV-en din, søke om foreldrepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger, for å nevne noe. Du kan skrive søknaden i ro og mak hjemme, der du har alle de andre opplysningene og vedleggene du trenger. Du slipper å reise inn til NAV-kontoret og stå i kø der. Og systemet hjelper deg med å fylle ut søknaden. Det gir veiledning underveis og sørger for at du ikke kommer videre før alle relevante opplysninger er lagt inn. Og det er åpent 24 timer i døgnet! Elektronisk skjema kommer raskere fram til NAV enn hvis du leverer det på papir. Du får kvittering på nettet, så du vet at saken er mottatt. På nav.no kan du selvsagt også registrere deg som arbeidssøker, registrere meldekort og søke på ledige stillinger, i tillegg til at du får mange tips til jobbsøk.

Noen vil kanskje trenge starthjelp for å kunne benytte seg av noen av tjenestene. - De er velkomne innom NAV-kontoret, eller en kan benytte kontaktsenteret 55 55 33 33. Husk å ta med BankID når du oppsøker NAV-kontoret, slik at vi kan hjelpe deg å logge inn på nav.no.

Selv om vi nå får kortere åpningstid for drop-in på kontoret, så er det ikke slik at vi stenger for publikum. Det vil fortsatt være like muligheter som før til å få snakket med en veileder personlig, også på de dager vi ikke har åpent for drop-in. Det er bare å ta kontakt for å avtale en time.

NAV er ei samordning av tjenestene fra aetat, trygdeetaten og delar av sosialtjenesten. NAV Gjemnes har kontor i kontorlokala som trygdekontoret har disponert fram til nå.

 Formålet med omorganiseringa av aetet, trygdeetaten og sosialtjenesten er å arbeide for:

* flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
* enklere for brukere og tilpassing til brukere sine behov
* ei helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.