Fiber i Gjemnes

Informasjon om fiber utbygging i Gjemnes kommune

Istad Fiber

I samarbeid med Gjemnes kommune, driver Istad Fiber AS omfattende fiberutbygging i hovedsakelig 3 forskjellige områder i kommunen; Torvikdalen, Flemsetra og Storlandet. Disse områdene ble tildelt offentlige støttemidler og lagt ut på anbud i 2020, der Istad Fiber ble tildelt utbyggingen.

I Torvikdalen og Flemsetra (inkludert Fagerlia)har det vært stor byggeaktivitet de siste månedene, og arbeidet med selve infrastrukturen er nå straks ferdig. Oppkobling av kunder i disse 2 områdene starter i uke 40.

Storlandet er ferdig prosjektert. Graving langs Fylkesvegen, samt strekking av fiber parallelt med strømkabler, starter i midten av oktober. Selgere fra Istad Fiber har de siste 14 dagene besøkt beboere på Storlandet. Vi planlegger å starte oppkobling av kunder i desember 2022.

I tillegg til nevnte felt, foregår det også fiberutbygging fra Torvikvatnet, gjennom Holtalia, og videre innover til Batnfjordsøra. På strekningen Holten – Batnfjordsøra er vi med i felles grøft sammen med selskapet Norske Fibre AS (www.n0r5kefibre.com), som legger fiberkabel mellom Bergen og Trondheim. Fra Batnfjordsøra til Høgset benytter vi oss av eksisterende rør, så her unngår vi graving av grøfter.

Gravingen i Holtalia blir ferdig i slutten av uke 40, og vi planlegger å være inne i Batnfjordsøra med fiber i midten av oktober, og på Høgset i slutten av oktober. Utover høsten og vinteren vil vi derfor kunne tilby fiber til kunder (både private og bedrifter) langs nevnte strekninger, og frem til Høgset.  

Eventuelle spørsmål i forbindelse med fiberutbyggingen i Gjemnes kommune kan rettes direkte til plan- og utbyggingssjef Richard N. Aarø i Istad Fiber AS (tlf. 48 49 49 00).