Tips oss om forsøpling og feil

Hvis du kommer over forsøpling i naturen eller feil på veg, vann, avløp evt andre kommunale installasjoner vil vi gjerne vite om det.

Det skjer av og til at det forsøples i naturen og da vil gjerne kommunen ha tips om dette for å kunne få ryddet opp og evt finne ut hvem som er ansvarlig for forsøplinga.

Hvis det oppstår feil på veg, vann, avløp evt andre kommunale installasjoner vil vi også gjerne vite om det så snart som mulig så vi kan i verksette tiltak for å kunne rette opp i feil. '

Du kan kan kontake oss ved å gi beskjed til servicekontoret via telefon eller epost. 

Artikkelliste