Vannmåler

Har du vannmåler i boligen din betaler du kun for vannet du faktisk forbruker. Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp kan velge å installere vannmåler. 

 

Hvorfor vannmåler?

Fra 1.1.2022 betaler alle innbyggerne i Gjemnes kommune vann- og avløpsgebyr for et stipulert forbruk basert på boligens areal. Da tas det ikke hensyn til hvor mange personer som bor der eller hvor høyt vannforbruket er i virkeligheten. Ved å montere vannmåler, betaler du vann- og avløpsgebyr for det vannet du faktisk bruker.  

Dersom du mener å bruke mindre vann enn det kommunen har stipulert for din bolig, kan det lønne seg å installere vannmåler. Det samme gjelder for de fleste fritidsboliger som er tilknyttet offentlig vannforsyningsanlegg.

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Vannmåleren leies av kommunen. 

Slik skaffer du deg vannmåler

Ta kontakt med en godkjent rørlegger, som ordner med den nødvendige kontakten med kommunen og sender inn registreringsskjema for vannmåler (PDF, 87 kB).

Vi må varsles om montert vannmåler når måleren er tatt i bruk, slik at du mottar avlesningskort og dermed riktig beløp i påfølgende års faktura.

Vedlikeholdsansvar

Du må selv betale for montering av vannmåler. Du har også ansvaret for vedlikehold av vannmåleren.

Ved mistanke om feil på måleren, er det enkelt å kontrollere vannmåleren selv (PDF, 96 kB). Slik kan du finne ut om du har en lekkasje, og om vannmåleren måler korrekt. Det er viktig at du ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller annen lekkasje i huset, for selv små lekkasjer vil bli betydelige summer i løpet av ett år.

Nøyaktigheten på målerne reduseres med årene, så vannmålere bør byttes med 8 - 10 års mellomrom.

Vannmåleravlesing

Har du vannmåler må du på slutten av året lese av forbruket ditt. Brev eller SMS med varsel om vannmåleravlesning sendes ut til abonnenter med vannmåler i desember hvert år.