Åpen tilbudskonkurranse

Vintervedlikehold kommunale veier, Gjemnes kommune, 2020-2022

Periode: 01.09.2020 – 31.08.2022 + eventuelt forlengelse inntil 2 år

 

Konkurranse dokumenter og mer informasjon på Doffin

Fylkeskommunen ordner med snøbrøyting på fylkesveiene, mens de kommunale vegene er det kommunen som er ansvarlig for.