Brøyting

 

Fylkeskommunen ordner med snøbrøyting på fylkesveiene, mens de kommunale vegene er det kommunen som er ansvarlig for.

De kommunale veiene er inndelt i 12 brøyteroder og har til sammen 11 brøyteentreprenører. Vedlikeholdsstandarden som er et av dokumentene i inngått kontrakt med entreprenørene. Denne  har som målsetting at kvaliteten skal oppleves mest mulig likt i alle området av kommunen.

Vedlikeholdsstandard (PDF, 116 kB)

Snøbrøyting blir utlyst på anbud med jevne mellomrom.

Alle henvendelser som gjelder brøyting rettes direkte til kommunen ved arbeidsleder.

Artikkelliste