Motta digital post fra kommunen

Motta sikker digital post fra Gjemnes kommune

Digital postkasse er gratis å bruke og gir deg:

  • Raskere svar fra oss
  • Varsel i app eller epost når du får svar
  • Oversikt over alle viktige brev, og tilgang til disse uansett hvor du er
  • Sikker oppbevaring
  • Sparer miljøet og reduserer offentlige utgifter
  • Reklamefri postkasse

Brev til privatpersoner blir sendt til digital postboks (DigiPost eller eBoks) eller Altinn (for de som ikke har opprettet digital postkasse). Brev til bedrifter og andre offentlige instanser sendes via Altinn.

Offentlige virksomheter og andre virksomheter som bank, forsikringsselskaper - og også butikker, tar nå i bruk digital post i økende grad.

Vi oppfordrer alle over 15 år til å skaffe seg og ta i bruk digital postkasse.

 

Opprett digital postkasse

Du må selv opprette din egen digitale postkasse hos e-Boks eller Digipost, dersom du ønsker å ta i bruk dette.

Digipost og e-Boks er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. Den største forskjellen mellom de to postkassene er hvilke private virksomheter du kan motta digital post fra. Begge postkassene finnes som app, som gir enkel tilgang til postkassen din. Les mer om digital postboks.

For å opprette og logge deg på digital postkasse, må du ha en elektronisk ID (for eksempel BankID, MinID)

Opprett digital postkasse
 

Slik fungerer det når du mottar digital post :

Når du mottar post, vil du få varsel i app, på SMS eller e-post.  Slik slipper du å sjekke postkassen for ny post hver dag.

Dersom du har digital postboks, blir post liggende der til den blir åpnet og lest. Privatpersoner har det samme ansvaret for å hente/åpne posten sin her, som for post som går til en fysisk postkasse.

Brev som går til Altinn (dvs at du ikke har opprettet digital postboks), og som ikke blir åpnet innen 3 dager, sendes ut som brev i posten. Du får altså informasjonen uansett.

Vil du fortsatt motta post på papir?

Dersom du ønsker å reservere deg mot å motta posten digitalt, kan du gjøre det ved å ringe gratis på  tlf. 800 30 300 eller reservere deg på www.norge.no.

Dersom du ikke har opprettet digital postboks, og ikke har reservert deg, vil du motta posten via Altinn. Som det framgår ovenfor, vil brev sendes ut på papir dersom den ikke åpnes i Altinn innen 3 dager.  

Reserver meg mot digital post


Endre kontaktinformasjon

Du får varsel på SMS eller e-post når du mottar brev i din digitale postkasse. Du kan endre kontaktinformasjonen (SMS og e-post) i din digitale postkasse eller på www.norge.no

Endre din kontaktinformasjon


Hvorfor trenger jeg digital post når jeg har e-post?

Det offentlige kan ikke sende sensitiv informasjon, som for eksempel helseopplysninger, på e-post. Manglende kryptering i e-postløsninger gjør dette til en svært usikker kanal. Digital post er kryptert og er derfor en sikker kanal som nå innføres i alle landets kommuner