Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjemnes kommune

Formannskapet vedtok i møte 23.4.24 å legge Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Gjemnes kommune ut på høring i 6 uker.
Send høringssvar til post@gjemnes.kommune.no høringsfristen er 4.6.24

Dokumentene og saksbehandlingen finner dere her.