Planstrategi 2024 - 2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024 - 2027

Formannskapet vedtok i møte 13.02.24 å legge planstrategi 2024 - 2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024 - 2027 ut på høring.

Dokumentet i sin helthet finner du her (PDF, 789 kB).

Høringsfrist 19. april 2024. Høringssvar sendes til post@gjemnes.no og merkes planstrategi og planprogram 2024 - 2027