Vedtak om reguleringsendring for del av Torvikbukt sentrum

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommunestyre 03.09.2019 vedtatt reguleringsendring for del av Torvikbukt sentrum med plan ID 19810004

Klager kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Klagefristen settes til 07.10.2019