Nytt fra administrasjonen 29 oktober 2019

Orientering til kommunestyret 29.10.2019

 

Sentraladministrasjon

 • Budsjett, budsjett, budsjett
 • Tilsyn med kommunen om miljørettet helsevern – kommunens utøvelse av tilsynsplikten Internt møte om beredskap
 • PHD – prosjektet – teknologiledelse ved NTNU og møte med Nofence
 • Forberedelse politikeropplæring

 

Angvik skole

Har gjennomført nasjonale prøvar med gode resultat på 5. trinn. Spesielt gode resultat i rekning, der elevane scora godt over landsgjennomsnittet.

Arbeidet med å planlegge vedtatt renovering av elevgarderobar/dusj/toalett og personalrom er i gang, og vi har allerede fått første forslag til planskisse. Dette er ei oppgradering det er stort behov for og som vi ser fram til!

 

Batnfjord skole

Budsjettarbeid og handlingsplan for rektor/skolefaglig.

Elevene på U-trinnet skal ut og jobbe for Operasjon dagsverk på torsdag, og 1-4.trinnet har eget kurs onsdag og torsdag på sosialt program: Zippys venner. Det handler om livsmestring.

Registrerer bedre elevmiljø nå enn i vår på U-trinnet. Måltida på U går sin gang, søkt på prosjekt gjennom folkehelse for å få tilskudd til ordninga.

 

Helse og omsorg

Vi selger nå 6 sykehjemsplasser til Kristiansund

Det er inngått ny avtale for 2020 om salg av 4 plasser

Vi har gjort en mindre økning i prisen

 

Areal og drift

 • Solsida 4 -  Opparbeidelse -  kontrakt med maskinentreprenør Mekvik Maskin, Kristiansund, signeres uke 45.
 • Høgset vannverk – normal drift igjen etter påvist e-colie
 • Angvik skule – varmepumpe montert i gym. sal
 • Rammeavtaler periode 2020 – 2022 for snekkertjenester, rørlegger og elektro – kontrakter signeres uke 45.
 • Åbakkvegen – rehabilitering pågår
 • Batnfjord skule – byggearbeidene følger avtalt fremdrift
 • Storbrua Batnfjord – rehabilitering dekke utført
 • Skrantesjukeutstyr for prøvetaking er fremdeles tilgjengelig og kan hentes på sentralbordet.
 • Utbetaling av driftstilskudd til valdene gjennomført.. Revidering av retningslinjer pågår.
 • Nye avtaler med ettersøksjegere er under arbeid.
 • Arbeidsvarlingsplan for viltulykke ved vei er godkjent til 01.01.2022.
 • Første grunnforurensingssak er lagt inn og godkjent.
 • Behandling av fisketrapp i Torvikelva, Kvennfossen er sendt på høring til NVE og andre berørte myndigheter.
 • Innkomne SMIL-saker er ferdig behandlet.
 • Tilskudd til utsiktsrydding er oversendt Fylkesmannen og godkjent.
 • Veterinærvakt – dårlig bemanning og problemer med rekruttering.