Grunnforurensning

Skal du sette i gang bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, må du foreta grunnundersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av en eventuell forurensning.  

Nyhetsbrev nr. 4 2019 - Nordmøre og Romsdal brann og redning

Båndtvang

Fra 1. april til 20. august er det generell båndtvang i hele landet. Gjemnes kommune har i tillegg egne bestemmelser for båndtvang av hund og områder der hunder ikke har adgang. Alle hundeeiere oppfordres til å sette seg godt inn i disse bestemmelsene.

Gratis førstehjelpskurs i Gjemnes kommune

For 1,5 år siden inngikk Gjemnes kommune og Kristiansund og omegn Røde Kors en samarbeidsavtale innenfor beredskap. I forbindelse med at Røde Kors gjennomfører en førstehjelpskampanje i mai, vil Kristiansund og omegn Røde Kors i samarbeid med Gjemnes kommune holde et 4 timers førstehjelpskurs for innbyggerne i Gjemnes Kommune.      

Reguleringsplan for sykehjemstomta vedtatt

Reguleringsplan for sykehjemstomt på Batnfjordsøra ble vedtatt i kommunestyremøte 02.04.2019 sak 16/19.

Gjemnes kommune har fått Min side - hva er Min side?

Min side er et eget "rom" på nett for deg som innbygger, bedrift eller ansatt. Her kan du få: Oversikt over dine kommunale fakturaer, du kan be om betalingsutsettelse Du kan se og endre din kontaktinformasjon det offentlige bruker til varsling Du kan sende kommunen dokument som er unntatt offentlighet Du kan søke, endre barnehageplass, se meldingsbok, fravær, vurderinger Du kan se meldinger, krav og betalinger, skattekortet fra Altinn Ansatte i kommunen kan åpne sine fagsystem og ta kurs i KS-læring Flere tjenester vil komme Innlogging på Min Side finner du øverst til høyre eller trykk på denne linken

Gjemnes kommune har mottatt følgende lister til kommunestyrevalget 2019

Innleverte lister utlagt til offentlig ettersyn etter valglovens § 6-6 (Valglovens § 6-6.Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene (1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.) Fremskrittspartiet (PDF, 608 kB)   Senterpartiet (PDF, 78 kB)   Høyre (PDF, 131 kB)   Venstre (PDF, 381 kB)   Arbeiderpartiet (PDF, 189 kB)   Kristelig Folkeparti (PDF, 22 kB)   Sosialistisk venstreparti (PDF, 400 kB)   Klikk på partinavnet for å åpne listeforslaget, listeforslagene er i pdf format  

Jordras i Angvik

I går, fredag 29.03, gikk det et jordras mellom Angvik og Nesset (Brakstadstranda), i Gjemnes kommune. Det gikk også et ras i Nesset kommune.

Nyhetsbrev fra Nordmøre og Romsdal brann- og redningsvesen IKS

Brukerundersøkelser

På denne siden finner du brukerundersøkelser foretatt i helse- og omsorgssektoren i Gjemnes