Pressemelding 12.08.2021 – Ett nytt tilfelle av koronasmitte i Gjemnes

En person i Gjemnes kommune har fått påvist koronasmitte i dag 12.08. Personen er i isolering. Den smittede har det etter forholdene bra. Smittekilden er kjent. Det er utført smittesporing og nærkontakter er kontaktet og informert. Gjemnes kommune anser situasjonen som oversiktlig.  

Utbrudd med saueskabbmidd hos geit i 2021

Det har siden januar hatt et pågående utbrudd med psoroptes ovis (saueskabbmidd) på geit med hovedtyngde i midt-Norge. Prøvetaking og sporing av kontakter er avsluttet da utbruddet har vokst seg svært omfattende og man må erkjenne at midden er utbredt i geitemiljøet i midt og spesielt i Trøndelag. Det er nå aktsomheten i geite-og sauemiljøet som kan bidra til å forhindre at sykdommen får etablere seg i sauemiljøet og spre seg videre i geitemiljøet. Mattilsynet samhandler nå med næringsaktørene for å dele informasjon om smittevern, risikoatferd og regelverk om registrering, merking og sporbarhet av dyr. Vi må forholde oss til at midden er utbredt i geitemiljøet og opptre deretter. Informasjon fra mattilsynet vedrørende saueskabbmidd (PDF, 451 kB)

Vaksinering i Gjemnes kommune

På grunn av mange henvendelser etter utsending av spørreskjema, ønsker vi å oppklare eventuelle misforståelser.

Skal du søke norsk statsborgerskap?

Bor du i Gjemnes kommune, og skal søke statsborgerskap? 

Voksenopplæring til høsten

Vi ønsker at nye elever som ønsker tilbud om norskopplæring til høsten tar kontakt med oss så snart som mulig. 

Regjeringen fortsetter åpningen av landet fra 27. mai

Fra 27. mai kan du drikke øl helt til midnatt – uten å måtte bestille mat. Da skal trinn 2 iverksettes i store deler av landet.

Oppheving av rødt nivå på Angvik skule og Batnfjord ungdomsskole

Vedtak om rødt nivå på Angvik skule og Batnfjord ungdomsskole oppheves, og skolene går over til gult nivå fra mandag 3. mai. Det er ikke kommet positive svar på koronatester i Gjemnes kommune i løpet av helgen, og det er ingen nye smittetilfeller i kommunen siden 8. april 2021.

Høring - lokal gebyrforskrift for handel med fyrverkeri i Gjemnes kommune

  Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 2.2.21 og sak 5/21, å sende på høring forslag til ny lokalgebyrforskrift for handel med fyrverkeri i  Gjemnes kommune Høringsuttalelser kan sendes på e-post til  post@gjemnes.kommune.no  eller pr. brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra. Frist for høringsuttalelser er1.6.21

Varsel frå NVE: Stor snøskredfare for Møre og Romsdal fra mandag 5.april

Gjemnes kommune viser til varsel fra NVE. Av varselet framgår det at:

Forurensing og forsøpling

Like sikkert som sola titter fram på våren dukker forsøplingssaker opp i kommunene. Kjenner du til en plass i lokalmiljøet hvor det stadig blir dumpa mer søppel? Har du irritert deg over brenning av avfall i fjæra? Da har du helt rett: det skal ikke være slik. Alt avfall skal nemlig leveres til godkjente mottak, og privat dumping eller brenning i naturen er forbudt. Disse reglene gjelder både for private og for bedrifter.