Regionalt miljøtilskudd - Søknadsfrist 15.10.2021

Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal retter seg mot aktive gårdbrukere som vil gjennomføre miljøretta aktiviteter i fylket, ut fra gitte kriterier. Søknadsfrist er 15.10.2021  

Endring i endelig frist for spredning av husdyrgjødsel

Landbruksdepartementet har vedtatt endring i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 den 26. august 2018. Endringen trer i kraft 2. oktober 2018. Endringen medfører at kommunen IKKE kan gi dispensasjon til å spre husdyrgjødsel uten nedmolding etter 1. oktober.

Høring om utvidet båndtvangstid

Gjemnes kommune har vedtatt i sak 49/18 at forslag til lokal forskrift om utvidet båndtvangstid i Gjemnes kommune skal legges ut på høring. Høringsfrist er satt til 04.12.2018. Høringssvar sendes: Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller post@gjemnes.kommune.no Båndtvang adresseliste (PDF, 530 kB) Båndtvang forslag til lokal forskrift (PDF, 350 kB) Båndtvang høringsvedtak (PDF, 247 kB)  

Lensmannskontor får nye telefonnummer

I samband med omlegging av telefonsystemet i Møre og Romsdal politidistrikt vil flere lensmannskontor på Nordmøre og i Romsdal få nytt telefonnummer med virkning fra tirsdag 11. september kl 08.00.    Endringen gjelder Smøla lensmannskontor, Aure lensmannskontor, Surnadal lensmannskontor, Tingvoll lensmannskontor, Sunndal lensmannskontor, Eide, Gjemnes og Fræna lensmannskontor og Rauma lensmannskontor og de vil alle fra tirsdag morgen ha telefonnummer: 70 11 87 00.

Informasjon om forsøk med klorforbindelser mot Gyrodactylus salaris i Batnfjordselva i september 2018

Informasjon om feltforsøk med klorforbindelser mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Batnfjordselva i september 2018 (PDF, 655 kB)

Avlingssvikt på grunn av tørke

Presiseringer av regelverkstolkning knyttet til tørke og avlingssvikt – søknadsåret 2018

Møteprotokoll fra kommunestyremøte 26.6.18

Her er protokollen fra kommunestyremøte 26.6.18 Her møteinnkallingen fra kommunestyremøte 26.6.18

Gjemnes kommune digitaliserer utsendelse av faktura

Gjemnes kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader.  Vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder.

TT-kort

Transporttjenesten er et tilbud om transport med drosje til personer som på grunn av sin funksjonshemming har problemer med å reise kollektivt.

Ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis