Hvor kan du stemme i Gjemnes på valgdagen 9.september?

Den 26.2.19 vedtok Gjemnes kommunestyre å redusere antall stemmekretser fra 4 til 2 stemmekretser f.o.m kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. En stemmekrets i hver skolekrets.

 

Torvik krets, Batnfjord krets og Ytre Gjemnes krets blir sammenslått og benevnt Midtre og Ytre Gjemnes krets

 

Indre Gjemnes krets vil fortsette som Indre Gjemnes krets

Valgkretser:                                                                         Stemmested:

Midtre og Ytre krets                                                            Kulturstua, samfunnshuset
(tidligere Torvik,Batnfjord og Ytre Gjemnes krets)                   

Indre Gjemnes krets                                                           Angvik skole, gymsalen

Valgdagen er mandag den 9. september. 
Åpningstider i stemmelokalene på valgdagen er fra kl. 12.00 – kl. 20.00.

Du kan fortsatt forhåndsstemme frem til fredag 6.september på kommunehuset i åpningstiden (kl. 8:00 - kl. 15:30). I uke 36 har vi åpent til kl. 18:00
 

Folkehelseinstituttet har invitert 56 000 personer over hele landet til å delta i en ny undersøkelse for å finne ut hvor mange som blir syke av drikkevannet. Nå inviterer vi 30 000 flere til å delta. Også innbyggere i Gjemnes kommune er invitert.


 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er det sett av om lag 310 millioner kroner til«Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge»Bufdir lyser ut midlene med forbehold om stortingets endelige budsjettvedtak.


Trenger du sosialhjelp, blir det nå enklere å søke om dette. Nå har NAV Gjemnes tatt i bruk en ny digital løsning som gjør at du kan søke hjemmefra når det passer deg. Den digitale søknadsprosessen for sosialhjelp er laget slik at den fungerer like godt uansett om du bruker pc, mobil eller nettbrett.Og selvsagt trenger du ikke forholde deg til NAVs åpningstider hvis du søker digitalt.


Gjemnes  kommune er i gang med kartlegging av friluftsområde, og vi ønsker no tilbakemeldingar frå publikum for å supplera og kvalitetssikre kartlegginga.

  


Alle frå Gjemnes som har bestilt koppar og skåler for Stikk-UT 2019  kan hente desse på Sørviskontoret på kommunehuset på Batnfjordsøra.  Dei kan hentast i skranken mellom kl. 10.00 og 14.00 på kvardagar.  Passar ikkje klokkeslettet, så ring 712 91 111 og avtal tid.       


Høringsfristen er tirsdag 26.11.19 kl.12:00Send høringssvar inn til post@gjemnes.kommune.no


Servicekontoret på kommunehuset endret åpningstid fra mandag 16.september på grunn av lavt antall  henvendelser utenfor denne tiden. Ny åpningstid er fra kl. 10:00 - kl. 14:00 mandag til fredag.

Har du behov for å snakke med en saksbehandler oppfordres det å gjøre en avtale i forkant. Renovering av Batnfjord skule pågår som planlagt. Det vil bli et omfattende byggearbeid. Store deler av skolen skal renoveres, i tillegg skal skolen utvides med påbygg.I forbindelse med byggeprosjektet er deler av skolens område avsperret slik at entreprenøren får utføre sitt arbeid og samtidig ivareta sikkerheten. Kommunen ber alle lærere, elever, foreldre og andre som ferdes på skolens område om å respektere sperringene som er satt opp.


Alle saker