Det er for mange vanskelige økonomiske tider – Har du behov for hjelp/ informasjon?

NAV Gjemnes har tilbud til der vi kan gi økonomisk råd og veiledning til den enkelte.

Det kan være at pengene ikke strekker til eller det kan være gjeldsproblem.

Vi administrerer også Husbanken sine økonomiske ordninger som bostøtte og startlån.

Nå kan du også søke om sosialhjelp digitalt. Det gjøres med å gå inn på din side www.nav.no

Kan du ha rett på bostøtte?

Gå inn på www.husbanken.no og sjekk mulighetene. Der ligger det også en bostøttekalkulator som viser om du kan ha rett på bostøtte.

For å kontakte NAV Gjemnes kan du ringe eller sende oss e-post for timeavtale.

Vi har også åpent for Drop-in mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 12.00.

 

E-post : nav.gjemnes@nav.no

 

Tlf:

 

Leif-Ståle Engdahl:     41292618

Solvår Bjerkestrand:   45396480

Arne Torvik:                95528094

Alf Egil Hodne:            41761403