Eiendomsskatt 2024 - Offentlig ettersyn

Eiendomsskattelisten for boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer for 2024 er lagt ut til offentlig ettersyn.
Her er takstene for Bolig og Fritid (PDF, 417 kB)
Her er takstene for Næringseiendommer (PDF, 169 kB)
Her er takstene for Verker og Bruk (PDF, 470 kB)
Her er Fritaksprotokoll (PDF, 142 kB)

Dokumentene ligger også utskrevet på kommunehuset i 3 uker fra 1. mars t.o.m. 22. mars, jf. eiendomsskattelovens §25. 

I henhold til kommunestyret sitt vedtak av 19.12.2022 saksnr 45/23 er gjeldende skattesats for eiendomsskatt for 2024 følgende: 
            * 4 0/00 for boliger, fritidseiendommer mv.
            *  7 0/00 for næringseiendommer og det særskilte skattegrunnlaget.

Dersom det er benyttet boligverdier/formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatten, klage/endringer skal sendes til Skatteetaten på www.skatteetaten.no/eiendomsskatt.

Eventuelle spørsmål og klage over utskrevet eiendomsskatt med kommunale takst må sendes skriftlig innen 6 uker fra 1. mars til Gjemnes kommune, Eiendomsskattekontoret, 6631 Batnfjordsøra, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. 

Eiendomsskatten for 2024 forfaller til betaling i 10 like terminer.