Ekstraordinært kommunestyremøte og fravær av kommune-TV 12.05

Gjemnes kommune beklager at det ikke ble sending ekstraordinært kommunestyremøte den 12.05.2022.

Dette var på grunn av mangel på personell til å sette opp og drifte kommune-TV.

Det var en stor og viktig sak som ble behandlet i gårsdagens møte. Godkjenning av konsept helsehus.

Kommunestyrets vedtak:

Kommunestyre godkjenner alternativ 1 for Helsehus prosjekt.

Saken legges fram for kommunestyret med totale kostnader og økonomiske konsekvenser før saken legges ut på anbud.

Hele saken finner du her