Gjemnes Frivilligsentral: Informasjonsmøte og idemyldring med frivilligheten i Gjemnes kommune

Mandag 04.desember kl. 17.30 inviterer vi til et åpent møte på Kulturstuå i Batnfjorden. Tema er oppstart av frivilligsentral i Gjemnes kommune i 2024. Saken om Gjemnes Frivilligsentral ble vedtatt i kommunestyret 07.11 og midler til drift av sentralen er satt av på budsjettet for 2024. Link til saksfremlegg: Frivilligsentral i Gjemnes (360online.com) og til vedtak i saken: SAKSPROTOKOLL (360online.com)

I forskrift om tilskudd til frivilligsentraler står det at kommunen skal involvere frivillig sektor i både opprettelse og drift av frivilligsentraler. Vi ønsker derfor å invitere representanter fra frivilligheten i Gjemnes til å diskutere og idemyldre sammen med oss rundt hva en frivilligsentral skal fylles med. Hvilke behov har innbyggerne og frivilligheten i Gjemnes og hvilke ønsker har vi for frivilligsentralens arbeid og innhold? 

Med oss på møtet er vi så heldige å få daglig leder for Nesset Frivilligsentral Frank Stenløs. Han er også leder for nettverket Romsdal og Nordmøre Frivilligsentraler og har god oversikt over erfaringer fra de andre frivilligsentralene i fylket.

Program for møtet:

  • Velkommen
  • Hva er en frivilligsentral? Rammer og muligheter for Gjemnes Frivilligsentral.
  • Oppstart og drift av frivilligsentral og samarbeid med de frivillige: Nyttige erfaringer og gode råd. Ved Frank Stenløs, daglig leder ved Nesset Frivilligsentral og leder for nettverket Romsdal og Nordmøre Frivilligsentraler 
  • Diskusjon og myldring i mindre grupper
  • Oppsummering i plenum
  • Veien videre

 

Det vil bli servert kaffe/te med noe attåt. 

Håper mange har mulighet til å delta - velkommen!