Gratis førstehjelpskurs i Gjemnes kommune

For 1,5 år siden inngikk Gjemnes kommune og Kristiansund og omegn Røde Kors en samarbeidsavtale innenfor beredskap. I forbindelse med at Røde Kors gjennomfører en førstehjelpskampanje i mai, vil Kristiansund og omegn Røde Kors i samarbeid med Gjemnes kommune holde et 4 timers førstehjelpskurs for innbyggerne i Gjemnes Kommune.

 

 

 

Kursene vil bli holdt i kommunestyresalen på kommunehuset:

14. mai kl 18-22

19. mai kl 10-14

23. mai kl 18-22

 Påmeldingsfrist er 8 mai. 

Kurset tar maksimalt 16 og minimum 4 deltakere. Hvis det blir for få deltakere til et av kursene vil deltakerne kontaktet med spørsmål om å delta på en av de andre dagene hvis det er ledig plass.

Påmelding skjer her: https://docs.google.com/forms/d/1OPeToG-4T0QHz-BhA-hwqYjj-EHFkBP8ZXlJKVddU8I/viewform