Informasjon vedrørende oppstart av byggearbeider ved Batnfjord skule

I disse dager starter arbeidet med utvidelse av Batnfjord skule. Første byggetrinn vil være å bygge på en etasje over nordfløya.


Det er utfordrende å ha byggeplass og skoledrift samtidig. For å ivareta sikkerheten for elever, foreldre, lærere og andre som ferdes i området vil en avgrense områder hvor entreprenøren får utføre sine arbeider og hvor elever, ansatte mm kan bevege seg.
Det settes opp gjerde rundt byggeplassen. Det er i hovedsak området rundt nordfløya og arealet mellom skolen og samfunnshuset som blir berørt. Kartet viser plassering av gjerde.

Skolebussene vil benytte området lengst mot Skulvegen på skoleplassen, slik som forrige skoleår.

For atferd rundt byggeområdet ber vi om at gjerdene som er satt opp respekteres.