Medvirkningsmøte - Ny E39 Bjerkeset - Astad

Statens Vegvesen inviterer til åpent medvirkningsmøte

Tid: Tirsdag 21.11 kl. 20:00 i Kulturstua i Samfunnshuset på Batnfjordsøra

Bilde av Batnfjordsøra Sander Engdahl

Planprogram for E39 Astad–Bjerkeset er godkjent i kommunestyret i Gjemnes. Nå skal Statens vegvesen legge frem nye og optimaliserte veglinjer innenfor området foreslått i planprogrammet, og inviterer til åpent medvirkningsmøte.

For mer informasjon om prosjektet: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39bjerkesetastad 

Statens vegvesen v/ Prosjektleder Halgeir Brudeseth ønsker alle naboer og andre interesserte velkommen!