Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO i Gjemnes kommune

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører kontinuerlig overvåkning av fuglebestander i jordbrukslandskap.

For mer informasjon, se vedlagt fil.