Redusert kapasitet på bygge saker og plansaker.

Gjemnes kommune har dessverre redusert kapasitet på behandling av byggesaker og plansaker, på grunn av sykdom. 

Det må derfor påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt.  Ønsker du tid for veiledning book til med saksbehandler her:
Areal og Drift Gjemnes kommune (office365.com)