Redusert kapasitet på plan- og bygg

Gjemnes kommune har redusert kapasitet på plan- og bygg i 2021. Samtidig får kommunen inn mange saker. Det må derfor påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt. Situasjonen medfører også at det er mindre tid til å gi veiledning i enkeltsaker.

Telefonhenvendelser

For å skjerme tid til saksbehandling vil ikke telefonhenvendelser bli prioritert. Vi ber om at henvendelser fortrinnsvis gjøres skriftlig til post@gjemnes.kommune.no. Dersom henvendelsen er per telefon ber vi om at det legges igjen en beskjed til servicekontoret om hva saken dreier seg om. Du vil da bli kontaktet av saksbehandler på et senere tidspunkt, 

Spørsmål til byggesøknad

Vi oppmuntrer til å benytte kommunens hjemmesider dersom du har spørsmål til byggesøknaden: 

Plan og bygg

Vi anbefaler også å søke bistand hos profesjonelle søkere dersom du trenger hjelp til søknaden. På denne måten vil søknaden i større grad være korrekt utfylt og kommunen vil bruke kortere tid på saksbehandlingen.