Regionalt miljøtilskudd - Søknadsfrist 15.10.2021

Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal retter seg mot aktive gårdbrukere som vil gjennomføre miljøretta aktiviteter i fylket, ut fra gitte kriterier. Søknadsfrist er 15.10.2021

Se også nærmere informasjon om RMP på Fylkesmannen sin side

En fullstendig oversikt over alle tilskuddsordningene finer man i Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal 2020

Det er kun elektronisk søknad på denne ordningen.

Video som viser hvordan du søker elektronisk.

Kontaktinformasjon

Rolf Amundsen
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 948 79 509

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra