Regionalt miljøtilskudd

Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal retter seg mot aktive gårdbrukere som vil gjennomføre miljøretta aktiviteter i fylket, ut fra gitte kriterier.

Se også nærmere informasjon om RMP på Fylkesmannen sin side

En fullstendig oversikt over alle tilskuddsordningene finer man i Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal 2013 – 2016, 2017, 2018

Søknadsfristen er fra 2018 den 15. oktober. Det er kun elektronisk søknad​​​​​​​ på denne ordningen.

Kontaktinformasjon

Rolf Amundsen
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 948 79 509

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra