Regionalt miljøtilskudd - Søknadsfrist 15.10.2023

Landbrukskontoret er stengt 12. og 13. oktober grunnet høstferie. Dersom noen har spørsmål om produksjonstilskudd må de ta kontakt før 12.10.2023.

Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal retter seg mot aktive gårdbrukere som vil gjennomføre miljøretta aktiviteter i fylket, ut fra gitte kriterier. Søknadsfrist er 15.10.2023

Kommunen oppfordrer alle til å ikke vente til siste frist med å søke. Vær ute i god tid.

Se også nærmere informasjon om RMP på Statsforvalteren sin side

Det er kun elektronisk søknad på denne ordningen.

Video som viser hvordan du søker elektronisk.