Strømstøtte til husholdninger

Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen gjelder strømforbruk fra og med desember 2021 . Du kan lese mer om ordningen her.

Gjemnes kommune har den siste tiden mottatt flere henvendelser om strømstøtteordningen fra boligeiere. Kommunen har ingen ting med strømstøtteordningen å gjøre. Firma som utbetaler strømstøtte bruker bygningsopplysninger i matrikkelen for å finne ut om du har rett på strømstøtte.

Du har rett til støtte

Administrerende direktør i interesseorganisasjonen Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har tolket reglene dit hen at dersom du skal få strømstøtte for hytta, må den være registrert som primærbolig eller sekundærbolig. Les artikkelen her.  NVE har bekreftet at man kan få kompensasjon for alle boliger man eier.

Hvem kan få strømstøtte

Har du en eiendom som i matrikkelen er registrert som en av punktene under kan du få støtte hvis du krever retting i matrikkelen:

  • 162 Helårsbolig benyttes som fritidsbolig
  • 163 Våningshus benyttes som fritidsbolig

Retting i matrikkelen

Hvis din bygning i utgangspunktet er godkjent som bolig etter plan og bygningsloven, kan du sende krav om retting av matrikkelen til post@gjemnes.kommune.no

Dette vil føre til at du kan motta strømstøtte, men vi gjør oppmerksom på at du kan få endringer på kommunale avgifter og i grunnlaget for eiendomsskatt.

Eiendommer som er bygd og registrert som fritidsboliger/hytter er ikke omfattet av ordningen, og kan ikke kreve retting i matrikkelen.