Barnehageplass (søke ny, endre, bytte eller slutte)

Søknadsskjema barnehage (ny, endre, bytte eller slutte)

Her kan du søke om barnehageplass. Skjemaet gjelder for alle barnehager i Gjemnes kommune, både kommunale og private. 

Samme skjema skal brukes om du ønsker å endre plass, bytte barnehage eller si opp plassen. 

Det kan søkes om barnehageplass hele året. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Søknader som kommer inn etter denne datoen blir satt på laveste prioritet. Retten til barnehageplass faller bort dersom en ikke søker innen fristen for hovedopptaket. 

Hva koster det?

Du kan søke om redusert foreldrebetaling

Kontaktinformasjon

Lene Holten
Oppvekstrådgiver
E-post
Mobil 970 27 488
Gro Monika Gjermundnes
Styrer Angvik barnehage
E-post
Mobil 919 18 160
Jeanette Rønning
Styrer Astaddalen barnehage
E-post
Mobil 984 77 833
Siri Skovgaard Berg
Styrer Solsida barnehage
E-post
Mobil 948 62 368

Åpningstider

mandag - fredag
07.00 - 16.30