Barnehageplass

Søknadsskjema barnehage (ny, endre, bytte eller slutte)

Her kan du søke om barnehageplass. Skjemaet gjelder for alle barnehager i Gjemnes kommune, både kommunale og private. 

Samme skjema skal brukes om du ønsker å endre plass, bytte barnehage eller si opp plassen. 

Det kan søkes om barnehageplass hele året. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Søknader som kommer inn etter denne datoen blir satt på laveste prioritet. Retten til barnehageplass faller bort dersom en ikke søker innen fristen for hovedopptaket. Derfor er det viktig at det blir søkt før 1. mars for de som ønsker senere oppstart enn 15. august. 

Hva koster det?

Du kan søke om redusert foreldrebetaling