Barnehageplass

Ønsker du barnehageplass til høsten? Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Vi ønsker nye barn velkomne i våre barnehager. 

 

Her kan du søke om barnehageplass. Skjemaet gjelder for alle barnehager i Gjemnes kommune, både kommunale og private. 

Søknadsskjema barnehage (ny, endre, bytte eller slutte)

Du skal bruke samme skjema om du ønsker å endre plass, bytte barnehage eller si opp plassen. 

 

Søknadsfrist og prioritet:

  • Du kan søke om barnehageplass hele året.
  • Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år.
  • Søknader som kommer inn etter denne datoen blir satt på laveste prioritet.
  • Retten til barnehageplass faller bort dersom du ikke søker innen fristen for hovedopptaket. Derfor er det viktig at du søker før 1. mars, hvis du ønsker senere oppstart enn 15. august. 

Hva koster det?

Du kan søke om redusert foreldrebetaling