Solsida barnehage

Se vår facebookside

Solsida er den største barnehagen i Gjemnes kommune og den ligger fint til i Solsida på Batnfjordsøra. 

Solsida barnehage har tre avdelinger. Barna er inndelt etter alder. På Tyrirota er de yngste barna (1. åringene) og på Lurvelegg er 2-4 åringene. Solkroken er for de eldste, 4-6 åringene. Barnehageåret 2022-23 er vi 43 barn her. 

Slik jobber vi

For ettåringene er trygghet og tilknytning det viktigste. Derfor er personalet opptatt av å møte barnas individuelle behov og yte omsorg. 

For 2-4 åringene er språkutvikling og sosial kompetanse viktige fokusområder. Her legges det vekt på at barna skal få leke, og få gode relasjoner til sine jevnaldrende. Anerkjennende kommunikasjon og tilstedeværelse er nøkkelord for personalets rolle. 

For de eldste barna, 4-6 åringene er videreutvikling av sosial kompetanse og selvhjelpsferdigheter viktig. 5 åringene har førskolegruppe hvor de holder på med skoleforberedende aktiviteter.

Årets tema er "Matematikk". Gjennom felles satsing i Oppvekstnettverk Nordmøre jobber vi sammen med barnehagene og skolene i kommunen med læringsløype Matematikk og inkluderende praksis. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver pålegger barnehagene å legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Gjennom arbeid med matematikk skal barna lære å oppdage, utforske og skape strukturer. Personalet må hjelpe barna å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet (KD, 2017, s.53).

Måltid

Barnehagen tilbyr frokost, lunsj og fruktmåltid. Vi varierer mellom brødmat, havregryn, grøt, suppe og varmmat i løpet av uka. Når vi er ute på tur, lager vi mat ute, eller tar med oss niste. 

 

Artikkelliste