Solsida barnehage

Se vår facebookside

Solsida er den største barnehagen i Gjemnes kommune og den ligger fint til i Solsida på Batnfjordsøra. 

Solsida barnehage har tre avdelinger. Barna er inndelt etter alder. På Tyrirota holder ettåringene til. Lurvelegg er for barna på 2 og 3 år. Solkroken er for de eldste, 4 og 5 åringene. 

Slik jobber vi

For ettåringene er trygghet og tilknytning det viktigste. På Tyrirota har de en egen avdeling for seg selv. Der er de ansatte opptatte av å møte barnas individuelle behov og yte omsorg. 

Barna på Lurvelegg er blitt vant med barnehagehverdagen. Der er språkutvikling og sosial kompetanse viktige fokusområder. Her legges det vekt på at barna skal få leke, og få gode relasjoner til sine jevnaldrende. Anerkjennende kommunikasjon og tilstedeværelse er nøkkelord for personalets rolle. 

Solkroken er avdelingen hvor 4 og 5 åringene holder til. For denne aldersgruppen er videreutvikling av sosial kompetanse og selvhjelpsferdigheter viktig. 5 åringene har førskolegruppe hvor de holder på med skoleforberedende aktiviteter.

Utetid

Satsingsområdet vårt er utetid. Naturen gir barn og voksne tid og rom for et samspill uten forstyrrelser. Relasjonen mellom barn og deres betydningsfulle voksne former barns oppfatning av seg selv. Positive relasjoner øker også den voksnes motivasjon for å være sammen med barnet og ta seg av det. Fordi positive og nære relasjoner fører til trivsel for barn og voksne er det en investering for å forebygge senere samarbeidsutfordringer og eventuell atferdsproblematikk hos barnet. 

Måltid

Barnehagen tilbyr frokost, lunsj og fruktmåltid. Vi varierer mellom brødmat, havregryn, grøt, suppe og varmmat i løpet av uka. Når vi er ute på tur, lager vi mat ute, eller tar med oss niste. 

Årsplan

 
 
 

Kontaktinformasjon

Solsida barnehage Kontor
Mobil 468 98 193
Lene Holten
Styrer Solsida barnehage
E-post
Mobil 970 27 488

Åpningstider

mandag - fredag
07.00 - 16.30