Frivillige lag og organisasjoner i kommunen

Her vil du finne informasjon om frivillige lag og organisasjoner i kommunen.

1. mars held Gjemnes Mållag årsmøte på Bygdestua hjå Angvik Gamle Handelssted. Der vart det med anna vald inn tre nye styremedlemmer - inkludert eit varamedlem. Styret for Gjemnes mållag vil i året 2023 sjå slik ut:

Leiar: Astrid Berit Hindhammer (attvald, 1 år)
Kasserar: Olav Bjørn Nilssen (attvald, 2 år)
Skrivar: Borghild Neergaard Aarset (1 år) 
Styremedlem: Sveinung Gagnat Sørensen (ny, 2 år)
Styremedlem: Sigiri Skjølsvik (ny, 2 år)
1. vara: Svanhild Flemmen (attval, 1 år)
2. vara: Åse Duaas (attval, 1 år)
3. vara: Knut Sjømæling (ny, 1 år)

Kontaktinformasjon til HLF Gjemnes:

Informasjon HLF Gjemnes