Oppsigelse

Ved sykdom, flytting og lignende kan plassen sies opp innenfor halvåret med 1 måned oppsigelsesfrist. Ellers bindende påmelding for hvert halvår jfr. vedtektene.