Pris og betaling

Her finner du informasjon om priser ved kommunens SFO og informasjon om redusert foreldrebetaling.

Angvik SFO:

Under 7 t i veka:  kr. 900

7-11 t i veka:  kr. 1365

12-15 t i veka: kr. 1754

Over 16 t i veka: kr. 2275

På foreldremøte 29.09.2020 vart det gjort einstemmig vedtak om å innføre matpengar på kr 120 per mnd per barn. Dette skal dekkje frukost på morgon samt frukt/enkel servering på ettermiddag. Varmt måltid onsdag.

 

Priser for ekstra kjøp av timar:

Ekstrakjøp inntil 15 t i mnd         kr 435
Ekstrakjøp pr dag                       kr 180
Ekstrakjøp pr time                      kr 55

______________________________________________________

 

Batnfjord SFO

Under 7t i uka:  kr. 1055

7-11 t i uka:  kr. 1605

12-15 t i uka: kr. 2030

Over 16 t i uka: kr. 2650

 

Priser for ekstra kjøp av timer:

Ekstrakjøp 15 t eller mer i mnd  kr 660
Ekstrakjøp inntil 15 t i mnd         kr 435
Ekstrakjøp pr dag                          kr 180
Ekstrakjøp pr time                         kr 55 

_____________________________________________________

 

Redusert foreldrebetaling etter stortingsmld. 6/2020:

 

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. trinn.

Makspris for en SFO-plass er 2 650 kroner pr.mnd i 11 mnd, så hvis din familie samlet tjener 485 833 kroner eller mindre i året, har du krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling og gjelder fra 10.08.20.

Søknadsfrist

For SFO-året 2020/21 er søknadsfristen 15. september. Alle søknader som er mottatt før denne fristen vil gjelde hele SFO-året, altså fra 10. august.

Søknaden sendes skolen du har SFO-tilbud på.

Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden, og gjelder for ett SFO-år.

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen), denne må legges ved søknaden du sender inn. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.

Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra Nav, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.

Søknadsskjema finner du her (DOCX, 17 kB)

Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut SFO-året. Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i SFO-året hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

Definisjon på husholdning

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.