Pris og betaling

Angvik SFO

Plasstilbud og prisar 2022 - 2023:

2.-4.klasse ( samt elevar med særskilte behov 5.-7.klasse)

Under 7t i veka:  kr. 981,-

7-11t i veka:  kr. 1488,-

12-15t i veka: kr. 1912,-

Over 16t i veka: kr. 2480,-

1.klasse:

Under 12t i veka: kr. 0,-
12-15t i veka:      kr. 425,-
Over 16ti veka:    kr. 992,-  

Foreldregruppa har i møte 06.09.2022 tatt stilling til om det skal vere tilbod om mat på SFO i samsvar med dei kommunale vedtektene. Foreldregruppa ønska at ordninga med matpengar fortsett. Satsen vart sett til 100 kr per månad per barn, uavhengig av plass.

Priser for ekstra kjøp av timar:

Ekstrakjøp inntil 15 t i mnd         kr 452
Ekstrakjøp pr dag                       kr 187
Ekstrakjøp pr time                      kr 57

______________________________________________________

Batnfjord SFO

Priser for ekstra kjøp av timer:

Ekstrakjøp 15 t eller mer i mnd   kr 685
Ekstrakjøp inntil 15 t i mnd         kr 452
Ekstrakjøp pr dag                          kr 187
Ekstrakjøp pr time                         kr 57